Okt 282007
 


Podružnična šola Podblica

Podblica 3

4201 Zg. Besnica

T: 04 2503-618

F: 04 2503-618

Kontaktna oseba:

Anica Kordež

E-mail: anica.kordez@guest.arnes.si

Continue reading »

Share Button
 Posted by on 28. 10. 2007 at 10:31
Okt 282007
 


OSNOVNI PODATKI

OSNOVNA ŠOLA PETROVČE

Podružnična šola Trje

Galicija 18e

3310 Žalec

Tel.: 03 713 19 64

Spletna stran: http://www.o-petrovce.ce.edus.si/

Elektronski naslov: igra-galiciji.ostrje@guest.arnes.si

Vodja šole: Nada Jelen

trje.JPG

Continue reading »

Share Button
 Posted by on 28. 10. 2007 at 10:28
Okt 282007
 


Osnovna šola Jurija Vege Moravče

Podružnična šola Vrhpolje

Vrhpolje 32

1251 Moravče

pos_vrhpoljeprimoravcah1Vodja šole in kontaktna oseba:

Tanja Apšner

E-mail: tanja.apsner@gmail.com

Continue reading »

Share Button
 Posted by on 28. 10. 2007 at 10:16
Okt 282007
 


OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK

Šolska ulica 1

1241 Kamnik

Tel.: 01/8315-317, fax.: 01/8313-233

Podružnična šola Tunjice

Kontaktna oseba: Metka Mestek, OŠ Frana Albrehta, podružnica Tunjice.

Telefon: 8329-504. Continue reading »

Share Button
 Posted by on 28. 10. 2007 at 10:12
Okt 282007
 


PODRUŽNIČNA ŠOLA PODGRAD

Matična šola: OŠ Stopiče

Naslov: Podgrad 2, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 30 80 922

Naslov spletne strani: http://www.osstopice.si/

Elektronski naslov: podruznica.podgrad@siol.net

Vodja podružnice: Mojca Pavlin

Continue reading »

Share Button
 Posted by on 28. 10. 2007 at 10:07
Okt 282007
 


Tel. št. šole: 02 82 38 091

E-pošta: pos-javorje@guest.arnes.si

Spletni naslov: http://www.os-crna.si/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=107

Kontaktna oseba: Bojana Hudrap

POŠ Javorje
Javorje 27
2393 Črna na Koroškem Continue reading »

Share Button
 Posted by on 28. 10. 2007 at 10:05
Okt 282007
 


PODRUŽNIČNA ŠOLA DOLŽ

Matična šola: OŠ Stopiče

Naslov: Šolska cesta 11, Dolž, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 30 80 920

Naslov spletne strani: http://www.osstopice.si/

Elektronski naslov: podruznica.dolz@siol.net

Vodja podružnice: Mojca Pavlin

ŠOLSKI OKOLIŠ IN UČENCI

Šolski okoliš zajema vasi: Dolž, Zajčji Vrh, Sela pri Zajčjem Vrhu, Vrhe in Iglenik.

V letošnjem šolskem letu šolo obiskuje 22 učencev:

  • 1. in  2.razred:  7 + 6 učencev
  • 3. in 4. razred:  5 + 4  učenci

V vrtcu delujeta dva oddelka:

  • skupina Piščančki:  12 otrok
  • skupina Miške: 20 otrok

ZAPOSLENI

Suzana Klobučar: kombinirani oddelek 1. in 2. razreda

Simona Poljanec: kombinirani oddelek 3. in 4. razreda

Simona Kastrevc:  druga strokovna delavka v 1. razredu

Staša Kobe: podaljšano bivanje, knjižnica

Melita Štangelj: TRA v 3. razredu  in TJA v 4. razredu

Breda Zajc: ŠVZ v kombiniranem oddelku 1.,2. razreda

Janja Klobčar: vzgojiteljica v skupini Miške

Mojca Dobravec: pomočnica vzgojiteljice v skupini Miške

Barbara Meglič: vzgojiteljica v skupini Piščančki

Mateja Blažič: pomočnica vzgojiteljice v skupini Piščančki

Darinka Juršič: kuharica in snažilka

Share Button
 Posted by on 28. 10. 2007 at 9:54
Okt 282007
 


PODRUŽNIČNA ŠOLA DOLIČ
Matična šola : OŠ Mislinja

Naslov:
Srednji Dolič 4
2382 Mislinja

Telefon: 02/ 88 56 632
Kontaktna oseba: Lilijana Sevčnikar
Elektronski naslov: lilijana.sevcnikar@guest.arnes.si


Share Button
 Posted by on 28. 10. 2007 at 9:52