Upravni odbor in organi društva

 

Predsednica DUPŠ: Katja Bolko
Podpredsednica DUPŠ: Jolanda Mohar
Tajnica DUPŠ: Alenka Branc Demšar
Blagajničarka DUPŠ: Mira Kramarič

Člani upravnega odbora:

Člani nadzornega odbora:

Člani častnega razsodišča:

Komisija za priznanja:

Share Button