Nov 272007
 

Ledine, 27. november 2007

Vabilo in razpis za sodelovanje na strokovnem posvetu PETDESET LET PODRUŽNIČNIH ŠOL V SLOVENIJI

Praznovanje petdesetletnice podružničnih šol bo potekalo 11. in 12. aprila 2008 na OŠ Sp. Idrija, podružnici Ledine.

Uvod v praznovanje je bil aprila 2007 na OŠ Mislinja, podružnica Završe, kjer je potekal posvet z naslovom SODOBNA PODRUŽNIČNA ŠOLA. Na posvetu so poleg številnih praktikov sodelovale tudi predstavnice vseh treh Pedagoških fakultet, Zavoda za šolstvo ter učitelji z avstrijske Koroške.

Na letošnjem strokovnem posvetu želimo predstaviti življenje in delo podružničnih šol v preteklosti, s poudarkom na načinih poučevanja in učenja.

K aktivnemu sodelovanju na posvetu vabimo sedanje in nekdanje učitelje podružničnih šol, ravnatelje, starše, krajane, nekdanje učence podružničnih šol in druge, da s svojimi prispevki pripomorete k ohranitvi še živih spominov.

Želimo si, da bi predstavili specifiko organiziranosti in dela, osebne izkušnje in dosežke podružničnih šol. Na strokovnem posvetu lahko sodelujete na različne načine:

  1. s predstavitvijo prispevka, ki bo objavljen v zborniku
  2. z objavo prispevka v zborniku
  3. s predstavitvijo plakata
  4. kot predavanje
  5. na diskusijah
  6. drugo (dopišite, kaj) ____________________________________________________ .

Za aktivno sodelovanje na posvetu se prijavite najkasneje do 1. februarja 2008. Prijavi priložite tudi osnutek prispevka. Prispevke, ki jih bomo objavili v zborniku, bo potrebno oddati do 1. marca 2008.
Prijavnica z navodilom za pisanje osnutka in prispevka je objavljena na naši spletni strani.

Podrobnejše informacije o strokovnem posvetu dobite pri Ivici Šemrov na e- naslovu: ivica.semrov@guest.arnes.si

Z velikim veseljem pričakujemo zanimive prispevke in Vas prav lepo pozdravljamo.

Ivica Šemrov

predsednica DUPŠ

Share Button
 Posted by on 27. 11. 2007 at 19:43