Nov 152009
 
ZAPISNIK
2. sestanka upravnega odbora DUPŠ po 9. občnem zboru z dne 16. oktobra 2009 ob 14.30
v prostorih Slovenskega šolskega muzeja, Plečnikov trg 1, Ljubljana.

 

Prisotne: Metka Behek, Ivica Šemrov, Marija Frece Perc, Simona Planinc, Francka Pačnik, Mira Kramarič, Simona Kastrevc in Marjanca Pirc.

Odsotne: Meri Poklukar in Nada Jelen.

Dnevni red:

  1. Pregled prisotnosti,
  2. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka,
  3. Finančno poročilo posveta (Mira Kramarič),
  4. Strokovna ekskurzija,
  5. Priprave na strokovni posvet (Fani in Marjanca),
  6. Aktualnosti

Ad1)

Prisotnih je večina članic in s tem sklepčnost zagotovljena.

Ad2)

Pregledale smo zapisnik in sproti ažurirale dogodke.

Ad3)

Mira Kramarič je tokrat predstavila finančno poročilo strokovnega posveta DUPŠ na Mlinšah. Povedala je, da so poravnani vsi računi in da je bilo to poslovanje pozitivno – ostalo je 268 €.

Ad4)

Sklep: Strokovna ekskurzija na Koroško, ki je planirana za 26. oktober 2009 se odpove zaradi premalo prijav. V bodoče se na OZ ob prijavi plača tudi akontacija, sicer pa se več ne organizira.

Ad5)

Fani Pačnik in Marjanca Pirc sta predstavili strategijo načrtovanja 10. strokovnega posveta DUPŠ, ki bo 16. in 17. aprila 2010 v Moravčah pod naslovom: Čebelice, le kdo vas ne bi imel rad. Spremljajoče dejavnosti bodo: 2. gledališki festival podružničnih šol pod naslovom Večer na vasi  ter likovni in literarni natečaj na temo naslova posveta. Na našo spletno stran se vse te tri dejavnosti že najavijo.

Ad6) Mojca Uranjek je zapisala in poslala nekaj novosti zadnjega plačnega zakona. Med drugim to, da položajni dodatek za vodje podružnic pripada tudi med počitnicami. Učitelji premalo natančno poznamo in pregledamo plačilno listo.

Pogajalska skupina se kontaktira in dogovarja za sestanek z glavnim tajnikom SVIZ g. Štrukljem in ministrom za šolstvo g. Lukšičem.

Mira Kramarič bo do OZ pripravila predlog vzorca dnevnika za dvojno in trojno kombinacijo. Mira bo tudi priskrbela novoletne voščilnice, članom društva pa jih bo razposlala Ivica Šemrov.

Sestanek je bil končan ob 16.15.

Zapisnikarica: Marija Frece Perc

Ljubljana, 16. oktobra 2009


Zapisnik v PDF obliki …

 

Share Button
 Posted by on 15. 11. 2009 at 18:06