Nov 272007
 

Ledine, 27. november 2007

Vabilo in razpis za sodelovanje na razstavi Učila in učni pripomočki na podružnicah skozi pet desetletij.

Praznovanje petdesetletnice podružničnih šol bo potekalo 11. in 12. aprila 2008 na OŠ Sp. Idrija, podružnica Ledine.

V okviru praznovanja petdesete obletnice podružničnih šol v Sloveniji pripravljamo razstavo
Učila in učni pripomočki na podružnicah skozi pet desetletij
. Z razstavo želimo prikazati pestrost didaktične ustvarjalnosti na podružnicah.

Zanimajo nas predvsem učila in učni pripomočki, ki so nastali in/ali se ohranili na podružnicah.
Veliko učil in učnih pripomočkov je že šlo v smeti, marsikaj pa se je še ohranilo. Mnogo stvari pa na podružnicah še vedno nastaja.

Želimo si zbrati toliko različno starih učil in učnih pripomočkov, da bi lahko prikazali njihov razvoj skozi petdeset let in vso pestrost nastalega didaktičnega materiala, ki je nastajal tudi zaradi specifike dela. Hkrati z razstavo bo nastal katalog razstavljenih učil in učnih pripomočkov. V njem želimo poleg slikovne predstavitve predstaviti tudi različno rabo posameznih učil in učnih pripomočkov, ki so mogoče zelo podobna ali celo enaka.

Na razstavi lahko sodelujete tako, da fotografirate učila in učne pripomočke. Fotografije naj bodo opremljene z naslednjimi podatki:

  1. avtor učila, učnega pripomočka in/ali izdelovalec, lahko tudi oboje, če sta to dve osebi
  2. starost, vsaj približna ocena
  3. način rabe, navodila za uporabo
  4. zanimivost povezana z učilom, učnim pripomočkom, če le-ta obstaja
  5. šola in podružnična šola, kjer se nahaja.

Fotografije lahko zapišete na CD in jih pošljete na naslov:
Ivica Šemrov, Ledine 22/a, 5281 Sp. Idrija – v tem primeru formata fotografij ni potrebno spreminjati.
Za pošiljanje na e– naslov ivica.semrov@guest.arnes.si pa naj bodo v formatu 1024 x 768 pikslov. V sporočilu pod zadevo napišite Učila in ime podružnice.

Vsak CD in e – sporočilo mora biti opremljeno s podatki o pošiljatelju. Prosim, da navedete telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi.

Na podlagi fotografij in vaših predstavitev bomo naredili oceno potrebnega prostora za postavitev razstave in se izognili prekomernemu podvajanju. Razstava bo kasneje postavljena tudi v Slovenskem šolskem muzeju.

V veliko pomoč nam bo, če nam namero o sodelovanju sporočite čim prej.

Za sodelovanje na razstavi pošljite fotografije najkasneje do 1. februarja 2008.

Podrobnejše informacije dobite pri Ivici Šemrov na e- naslovu:
ivica.semrov@guest.arnes.si in na telefonu 041 290 406.

Lep pozdrav,

Ivica Šemrov
predsednica DUPŠ

Share Button
 Posted by on 27. 11. 2007 at 19:55