Jan 202008
 

PRIJAVNICA za sodelovanje na strokovnem posvetu PETDESET LET PODRUŽNIČNIH ŠOL V SLOVENIJI

Ime in priimek:__________________________________________________________________________

Šola:__________________________________________________________________________________

Naslov prispevka:_________________________________________________________________________

Na strokovnem posvetu bom sodeloval – a:

a) s predstavitvijo prispevka, ki bo objavljen v zborniku

b) z objavo prispevka v zborniku

c) s predstavitvijo plakata

d) kot predavanje

e) na diskusijah

f) drugo (dopišite, kaj) __________________________________________________________________

Za aktivno sodelovanje na posvetu se prijavite najkasneje do 1. februarja 2008. Prijavi priložite tudi povzetek prispevka.

Prispevke, ki jih bomo objavili v zborniku, oddajte do 1. marca 2008, na naslov:

Dodatne informacije dobite na e- naslovu: ivica.semrov@guest.arnes.si.

Podpis ravnatelja in žig šole: Podpis avtor-ja/ice:

Prijavnica (za tisk) … KLIK.

Share Button
 Posted by on 20. 1. 2008 at 19:46