Jul 072024
 

Naslednje srečanje bo 4. in 5. aprila 2025 na OŠ Griže, Podružnica Liboje.

Osredna tema srečanja: Kombinirani pouk – izziv ali priložnost

 Posted by on 7. 7. 2024 at 9:17
Jun 242024
 

Na naslov našega društva je prispelo naslednje sporočilo:

“Spoštovani,

sem Klara Selan, študentka Pedagoške fakultete, ki v okviru magistrskega dela raziskuje timsko delo učiteljev kombiniranih oddelkov z drugimi strokovnimi delavci na šoli. V nadaljevanju vam pošiljam dopis mentorice in vas lepo prosim za pomoč pri pridobivanju podatkov za raziskavo.

Hvala in prijeten pozdrav.

Spoštovani,

na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani v okviru projekta Interdisciplinarno timsko delo v vzgoji in izobraževanju (2024/2025, vodja dr. Alenka Polak) med drugim raziskujemo tudi timsko delo učiteljev, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih.

Lepo prosimo, da povezavo na anketo posredujete svojim članom, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih razrednega pouka v tem šolskem letu in jih povabite k reševanju. Z izpolnjevanjem krajšega vprašalnika (cca 10 minut) bodo aktivno prispevali k večjemu strokovnemu vpogledu na to področje pedagoškega dela, zlasti z vidika timskega dela in medsebojnega sodelovanja.

Reševanje spletnega anketnega vprašalnika je anonimno, vsi zbrani podatki bodo uporabljeni v raziskovalne in strokovne namene ter v smeri izboljšanja izobraževanja učiteljev.

Anketa je na povezavi: https://1ka.arnes.si/a/72966d92.

Za sodelovanje vam bomo zelo hvaležni!

Uspešen zaključek šolskega leta in v prihodnjih poletnih mesecih vsem prijetne dopustniške dni!

dr. Alenka Polak, univ. dipl. psih. docentka za področje pedagoške psihologije”

Morda se boste odzvali in sodelovali v raziskavi.

 Posted by on 24. 6. 2024 at 7:52
Jun 042024
 

Spoštovani. 

Sem Maruša Kozman, magistrska študenta Pedagogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Na vas se obračam s prošnjo, saj želim z vašo pomočjo priti do podatkov, ki mi bodo pomagali pri realizaciji magistrske naloge z naslovom: SODELOVANJE UČITELJEV IN STARŠEV NA MATIČNIH IN PODRUŽNIČNIH OSNOVNIH ŠOLAH.

Zato bi vas na tem mestu prosila, če mi lahko pomagate tako, da odgovorite na spodnji anketni vprašalnik.Odgovarjanje na anketni vprašalnik je anonimno in bo uporabljeno samo za namene analize raziskave. S pomočjo pridobljenih podatkov bom dobila vpogled v sodelovanje med učitelji in starši, zato bom vesela, če mi boste lahko pomagali pri realizaciji moje magistrske naloge.

ANKETA ZA UČITELJE:https://www.1ka.si/a/d25f478e

Lep pozdrav,

Maruša Kozman

 Posted by on 4. 6. 2024 at 19:20
Apr 112024
 

Učitelji v kombiniranih oddelkih, priskočimo na pomoč študentki pri raziskavi z našega področja.


Spoštovani!

Sem Suzana Panker, doktorska študentka pedagogike na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. 

Problem, ki ga proučujem v doktorski disertaciji, je prilagajanje učnih metod v kombiniranih oddelkih v osnovni šoli. Stanje na osnovnih šolah s kombiniranimi oddelki je bilo namreč v Sloveniji doslej deležno pomanjkljive raziskovalne pozornosti, učitelji v kombiniranih oddelkih, zlasti začetniki, pa pogrešajo sistematično usposabljanje za delo v takih oddelkih. Ker sem tudi sama poučevala v kombiniranih oddelkih, se problematike, s katero se srečujejo učitelji, še toliko bolj zavedam.

Na podlagi ugotovitev raziskave bo zasnovan nov modul Izobraževanje in spopolnjevanje za novo kompetenco – Delo v kombiniranih oddelkih – didaktično-metodični vidik, v katerem bodo nakazane možnosti za posodabljanje študijskega programa Razredni pouk z vidika pridobitve kompetenc za delo učiteljev v kombiniranih oddelkih v osnovni šoli.

Naprošam vas, da povezavo do anketnega vprašalnika posredujete vsem učiteljem, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih. Sodelovanje v anketi bo uporabljeno le v raziskovalne namene in bo zagotovo pripomoglo k celovitemu uvidu v didaktično področje kombiniranega pouka v slovenskih osnovnih šolah.

Povezava do anketnega vprašalnika: https://1ka.arnes.si/a/cbff945b

Zahvaljujem se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljam.

Suzana Panker

 Posted by on 11. 4. 2024 at 19:07
Apr 052024
 

Vabimo vas na občni zbor DUPŠ, ki bo v soboto, 20. aprila 2024,  ob 15.30 na Šokčevem dvoru, domačiji v Žuničih.

Dnevni red:

  1. Poročilo predsednice, odborov, komisij in delovnih skupin.
  2. Načrt dela – oblikovanje po skupinah.
  3. Sprejem poročil delovnih skupin in plana dela.
  4. Članarina za leto 2024.
  5. Aktualno.
  6. Volitve.
  7. Razno.

Predsednica DUPŠ: Katja Bolko

 Posted by on 5. 4. 2024 at 8:54
Apr 032024
 

E-prijavnico najdete na naslovu https://www.dups.si/e-prijavnica-za-strokovno-srecanje/

V njej je prišlo do napake oz. do nerodnosti pri oblikovanju vprašanj.

Če boste označili, da se boste udeležili le občnega zbora v soboto, potem v naslednjih točkah obrazca označite, da za petek ne naročate brezmesnega kosila in da kotizacijo plačate sami (seveda za soboto plačilo kotizacije ni predvideno, plačali boste le predhodno naročeno kosilo).

Hvala za razumevanje in na skorajšnje snidenje!

 Posted by on 3. 4. 2024 at 16:20