Apr 112024
 

Učitelji v kombiniranih oddelkih, priskočimo na pomoč študentki pri raziskavi z našega področja.


Spoštovani!

Sem Suzana Panker, doktorska študentka pedagogike na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. 

Problem, ki ga proučujem v doktorski disertaciji, je prilagajanje učnih metod v kombiniranih oddelkih v osnovni šoli. Stanje na osnovnih šolah s kombiniranimi oddelki je bilo namreč v Sloveniji doslej deležno pomanjkljive raziskovalne pozornosti, učitelji v kombiniranih oddelkih, zlasti začetniki, pa pogrešajo sistematično usposabljanje za delo v takih oddelkih. Ker sem tudi sama poučevala v kombiniranih oddelkih, se problematike, s katero se srečujejo učitelji, še toliko bolj zavedam.

Na podlagi ugotovitev raziskave bo zasnovan nov modul Izobraževanje in spopolnjevanje za novo kompetenco – Delo v kombiniranih oddelkih – didaktično-metodični vidik, v katerem bodo nakazane možnosti za posodabljanje študijskega programa Razredni pouk z vidika pridobitve kompetenc za delo učiteljev v kombiniranih oddelkih v osnovni šoli.

Naprošam vas, da povezavo do anketnega vprašalnika posredujete vsem učiteljem, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih. Sodelovanje v anketi bo uporabljeno le v raziskovalne namene in bo zagotovo pripomoglo k celovitemu uvidu v didaktično področje kombiniranega pouka v slovenskih osnovnih šolah.

Povezava do anketnega vprašalnika: https://1ka.arnes.si/a/cbff945b

Zahvaljujem se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljam.

Suzana Panker

Share Button
 Posted by on 11. 4. 2024 at 19:07
Apr 052024
 

Vabimo vas na občni zbor DUPŠ, ki bo v soboto, 20. aprila 2024,  ob 15.30 na Šokčevem dvoru, domačiji v Žuničih.

Dnevni red:

 1. Poročilo predsednice, odborov, komisij in delovnih skupin.
 2. Načrt dela – oblikovanje po skupinah.
 3. Sprejem poročil delovnih skupin in plana dela.
 4. Članarina za leto 2024.
 5. Aktualno.
 6. Volitve.
 7. Razno.

Predsednica DUPŠ: Katja Bolko

Share Button
 Posted by on 5. 4. 2024 at 8:54
Apr 032024
 

E-prijavnico najdete na naslovu https://www.dups.si/e-prijavnica-za-strokovno-srecanje/

V njej je prišlo do napake oz. do nerodnosti pri oblikovanju vprašanj.

Če boste označili, da se boste udeležili le občnega zbora v soboto, potem v naslednjih točkah obrazca označite, da za petek ne naročate brezmesnega kosila in da kotizacijo plačate sami (seveda za soboto plačilo kotizacije ni predvideno, plačali boste le predhodno naročeno kosilo).

Hvala za razumevanje in na skorajšnje snidenje!

Share Button
 Posted by on 3. 4. 2024 at 16:20
Mar 252024
 

LIKOVNI NATEČAJ – NAGRAJENCI

1. TRIADA

 1.  NAGRADA

Avtor: URŠULA PIA DOBNIKAR, 3. razred

Naslov likovnega dela: NASTOP IN SLOVO OD UČITELJICE NEŽKE

Mentor: MARTINA KOGOVŠEK

OŠ Sostro, Podružnična šola Besnica, Besnica 21, 1000 Ljubljana

 1. NAGRADA

Avtor: VITA KOZAN, 3. razred

Naslov likovnega dela: DELOVNA AKCIJA S STARŠI IN KRAJANI TER KOSTANJEV PIKNIK

Mentor: KATARINA SIMČIČ

OŠ Loka Črnomelj, Podružnična šola Adlešiči, Adlešiči 16, 8341 Adlešiči

 1. NAGRADA

Avtor: VID ZUPANČIČ, 1. razred

Naslov likovnega dela: LOVCA IN UČENCI

Mentor: MARJANCA ŠOŠKO in ŠPELA LUMPERT

OŠ Šmihel, Podružnica Birčna vas, Birčna vas 1, 8000 Novo mesto

2. TRIADA

 1.  NAGRADA

Avtor: REBEKA RUPNIK, 4. razred

Naslov likovnega dela: MICA NA KONFINU

Mentor: ANA MARIJA DOLENC

OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, Podružnična šola Sovodenj, Sovodenj 32, 4225 Sovodenj

in

Avtor: VERONIKA RUPNIK, 5. razred

Naslov likovnega dela: POKOŠNICA V NOVI OSELICI

Mentor: BARBARA PINTAR

OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, Podružnična šola Sovodenj, Sovodenj 32, 4225 Sovodenj

 1. NAGRADA

Avtor: ANA ŠTRUCELJ, TEJA ŠEGINA, 5. razred

Naslov likovnega dela: S SKUPNIMI MOČMI SI POMAGAMO VSI

Mentor: URŠKA AMBROŽIČ

OŠ Loka Črnomelj, Podružnična šola Griblje, Griblje 38, 8332 Gradac

 1. NAGRADA

Avtor: RIJA KOVAČIČ, 4. razred

Naslov likovnega dela: REŠIMO ŠOLO

Mentor: VALENTINA PEZDIRC

OŠ Belokranjskega odreda Semič, Podružnična šola Štrekljevec, Štrekljevec 2, 8333 Semič

NAGRADA IZVEN KATEGORIJE

Avtor: VITA KOZAN, NINA PETEH, 3. razred

ALINA BARIČ, EVA METEŽ, JANA PETEH, NINA VESELIČ, ELA VUKČEVIČ, 5. razred

Naslov likovnega dela: ADLEŠIČKA PISANICA – ŠOLA IN KRAJ Z ROKO V ROKI

Mentor: ANA KUMP, TADEJA KUZMA, KATARINA SIMČIČ

OŠ Loka Črnomelj, Podružnična šola Adlešiči, Adlešiči 16, 8341 Adlešiči

OBRAZLOŽITEV NAGRAD

Na likovni natečaj je prispelo 46 likovnih del, od tega v kategoriji 1. triada 28 izdelkov, v kategoriji 2. triada pa 18 izdelkov. Prispel je tudi izdelek, ki ga po kriterijih ni bilo mogoče uvrstiti med kategorirane. Za le-tega smo se odločili, da mu zaradi izvirnosti vseeno podelimo nagrado izven kategorije. V kategoriji 2. triada sta dva izdelka, katerima podeljujemo 1. nagrado.

Komisija za likovni natečaj:

Špela Vraničar

Tejka Pezdirc

Jana Štajdohar

Share Button
 Posted by on 25. 3. 2024 at 9:33
Mar 252024
 

LITERARNI NATEČAJ – NAGRAJENCI

1. TRIADA

 1. NAGRADA

Avtor: KAJA POPOVIČ, 3. razred

Naslov literarnega dela: ČAROVNIJA V ŠOLI

Mentor: NADJA VIDETIČ

OŠ Metlika, Podružnična šola Suhor, Dolnji Suhor 1, 8331 Suhor

 1. NAGRADA

Avtor: EVA ŠEGA in NIKA MIKLAVČIČ, 2. razred

Naslov literarnega dela: ŠOLA JE KRAJU VELIK PONOS

Mentor: JELKA ČADEŽ

OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, Podružnična šola Sovodenj, Sovodenj 32, 4225 Sovodenj

 1. NAGRADA

Avtor: VITA KOZAN, 3. razred

Naslov literarnega dela: ŠOLA IN KRAJ Z ROKO V ROKI

Mentor: EVA PEZDIREC

OŠ Loka Črnomelj, Podružnična šola Adlešiči, Adlešiči 16, 8341 Adlešiči

2. TRIADA

 1. NAGRADA

Avtor: UČENCI 4. S, 4. razred

Naslov literarnega: ŠOLA SUHOR

Mentor: NADJA VIDETIČ

OŠ Metlika, Podružnična šola Suhor, Dolnji Suhor 1, 8331 Suhor

 1. NAGRADA

Avtor: IZA BAJT, 3. razred in REBEKA RUPNIK, 4. razred

Naslov literarnega dela: UGANKE in PESEM O ŠOLI

Mentor: ANA MARIJA DOLENC

OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, Podružnična šola Sovodenj, Sovodenj 32, 4225 Sovodenj

 1. NAGRADA

Avtor: INA DVANAJŠČAK, 4. razred

Naslov literarnega dela: SODELUJEMO

Mentor: KATJA BOLKO

 1. OŠ Žalec, Podružnična šola Ponikva pri Žalcu, Ponikva pri Žalcu 18, 3310 Žalec

OBRAZLOŽITEV NAGRAD

Na letošnji literarni natečaj z naslovom Podružnična šola in kraj z roko v roki je prispelo 17 literarnih del, in sicer 11 v kategoriji 1. triade in 6 v kategoriji 2. triade. Učenke in učenci iz podružničnih šol so napisali zanimive pesmi, zgodbe in uganke o sodelovanju svoje podružnične šole z domačim krajem. Komisija, ki so jo sestavljale Katarina Simčič, Ana Kočevar in Radha Bačurina, je prispela dela pregledala in v vsaki kategoriji izbrala najboljša.

Komisija za literarni natečaj:

Katarina Simčič

Ana Kočevar

Radha Bačurina

Share Button
 Posted by on 25. 3. 2024 at 9:28
Mar 062024
 

Spoštovani člani DUPŠ!

Članice volilne komisije, imenovane na korespondenčni seji upravnega odbora, dne  14. 11. 2023, vas obveščamo, da bomo na 22. občnem zboru 20. aprila 2024 v prostorih PŠ Adlešiči izvedli volitve v organe DUPŠ-a.

Pozivamo vas, da predlagate kandidatke/te za:

 • Predsednika/co DUPŠ.
 • Upravni odbor, ki ga sestavlja devet članov.
 • Nadzorni odbor, ki ga sestavljajo trije člani.
 • Častno razsodišče, ki ga sestavlja pet članov.
 • Komisijo za podelitev priznanj, ki jo sestavljajo štirje člani.

Dosedanje člane upravnega odbora poznate, seznam je objavljen tudi na naši spletni strani (http://www.dups.si/predstavitev-drustva/odbor/).

Če oseba/osebe, ki jo/jih predlagate, do sedaj ni bila/niso bile v odboru, dodajte še njen/njihov kontakt, da jo/jih povprašamo o kandidaturi.

Svoje mnenje sporočite tudi v primeru, da želite, naj ostanejo člani odborov v isti zasedbi.

Predloge za kandidate, ki naj vodijo društvo v naslednjih 4 letih, pošljite najkasneje do 31. marca 2024 na naslova: mojca.uranjek@guest.arnes.si ali vlasta.polenik@gmail.com.

Pričakujeva vaše predloge.

Vlasta Polenik, Silva Boštjančič                                                   Mojca Uranjek,

članici volilne komisije                                                                 predsednica volilne komisije

Share Button
 Posted by on 6. 3. 2024 at 20:42