Okt 062009
 

Loka pri Žusmu

 

 

 

 

 

 

Tel.: 03 748 60 41

E-mail: pos-lokaprizusmu@guest.arnes.si

Spletna stran: http://www2.arnes.si/~oscelz1/index.htm

Vodja šole: Frida Gubenšek

ZNAČILNOSTI, ZANIMIVOSTI KRAJA

V Gorici pri Slivnici se cesta odcepi levo in se vije mimo Slivniškega jezera proti Volčji Jami. Tu se ovinkasto spusti navzdol proti ozki dolini, kjer na nadmorski višini 247 m leži Loka pri Žusmu. Kraj leži na desnem bregu Tinščice, obdajajo ga vzpetine Rudnica, Košnica in v ozadju Žusem.

Naselje ima okrog 800 prebivalcev. V centru Loke stoji šola s telovadnico in vrtcem, gasilski dom, pošta, urad KS, trgovina, gostilna, cerkev Sv. Leopolda in tovarna Koval. V kraju deluje več društev, to so gasilsko, lovsko, športno, turistično, kulturno društvo.

V preteklosti je bilo v Loki več mlinov, stara glažuta, žaga, slovansko naselje Tinje ter seveda grad Žusem, od katerega so ostale le še razvaline in mogoče pod zemljo skriti zaklad.

ŠOLSKI OKOLIŠ IN ŠTEVILO UČENCEV

Šolski okoliš zajema Hrastje, Dobrino in Loko. Šolo obiskujejo tudi učenci iz bližnjih okolišev, in sicer Babne Gore in Babne Reke.

V šolskem letu 2009/10 je vseh učencev 27:

  • 1. in 2. razred: 6 učencev (kombinirani oddelek)
  • 3. razred: 8 učencev
  • 4. in 5. razred: 13 učencev (kombiniran oddelek)

ZGODOVINA ŠOLE

V letih 1887- 1889 je v kraju delovala nemška zasebna šola, slovenska zasebna šola je bila odprta 16. novembra 1896 v poslopju tovarne kopit.

Leta 1946 so začeli obnavljati bivšo graščino in 27.4.1947 je bila otvoritev te šole. Stavbo so večkrat prenovili.

Ko so v Gorici pri Slivnici 1966/67 zgradili moderno šolsko poslopje, so tja prešolali učence višjih razredov šole Loka pri Žusmu. Ta je postala podružnica. Potres 20. junija 1974 je šolo – graščino zelo porušil in z denarjem slovenske solidarnosti so istega leta postavili montažno šolsko poslopje, v katerega so vključili tudi učence iz Dobrine, tam so šolo ukinili.

1997/98 je bil v POŠ Loka pri Žusmu prvič uveden kombiniran pouk.

Septembra 2004 so k šoli prizidali tudi težko pričakovano telovadnico, ki že veselo služi svojemu namenu.

KAJ ŠOLA PONUJA UČENCEM?

  • redni pouk z dnevi dejavnosti,
  • jutranje varstvo, podaljšano bivanje,
  • interesne dejavnosti (pevski zbor, pravljični, dramski, prometni krožek, plesne vaje),
  • udeležbo na tekmovanjih: Cici vesela šola, Logika, Matematični kenguru, Cankarjevo tekmovanje, Bralna značka, Angleška bralna značka, Računanje je igra, sodelovanje na literarnih in likovnih natečajih,
  • varčevanje v šolski hranilnici,
  • izposojo knjig v šolski knjižnici,
  • povezovanje s krajem (prireditve, nastopi, delavnice, skrb za čistočo okolja).

NAŠE VODILO: Šola je naš drugi dom, zato jo naredimo sebi in drugim prijetno!

Share Button
 Posted by on 6. 10. 2009 at 10:33