Jul 022008
 

DUPŠ – društvo učiteljev podružničnih šol Slovenije

Komisija za volitve

ZAPISNIK
volilne komisije na občnem zboru DUPŠ v Ledinah, 12. aprila 2008

Volilna komisija v sestavi Nada Jelen, predsednica ter članici Štefka Planko in Romana Gajšek je na 8. občnem zboru DUPŠ Slovenije ugotovila, da so potrebne volitve v organe DUPŠ, in sicer
9 članov upravnega odbora, 5 članov častnega razsodišča, 3 člani nadzornega odbora ter
4 člani komisije za priznanja.

Komisija je od članov DUPŠ prejela ustne predloge:

Člani upravnega odbora:

 • Metka Behek – predsednica
 • Simona Planinc – podpredsednica
 • Marija Frece Perc – tajnica
 • Mira Kramarič – blagajničarka
 • Meri Poklukar – članica
 • Nada Jelen – članica
 • Ivica Šemrov – članica
 • Simona Kastrevc – članica
 • Marija Ribič – članica

Člani nadzornega odbora:

 • Maja Ahačič
 • Karmen Petrič
 • Ivica Paderšič

Člani častnega razsodišča:

 • Aleš Ambrož
 • Irena Gaberšek
 • Lilijana Sevčnikar
 • Mojca Uranjek
 • Vida Kovačič

Komisija za priznanja:

 • Jožica Vrtačnik
 • Štefka Planko
 • Silva Boštjančič
 • Meta Skumavec

Komisija se je po 14 . členu statuta DUPŠ odločila za javne volitve.

Predlagane organe DUPŠ je dala na glasovanje.

Komisija je ugotovila, da so bili vsi predlagani člani izvoljeni in potrjeni od vseh udeležencev občnega zbora ( število prisotnih). Nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal.

Komisija je od predlaganih in izvoljenih članov organov DUPŠ dobila podpisana soglasja. Predsednica volilne komisije je prebrala novo izvoljene člane organov DUPŠ Slovenije. Ti so:

Člani upravnega odbora:

 • Metka Behek – predsednica
 • Simona Planinc – podpredsednica
 • Marija Frece Perc – tajnica
 • Mira Kramarič – blagajničarka
 • Meri Poklukar – članica
 • Nada Jelen – članica
 • Ivica Šemrov – članica
 • Simona Kastrevc – članica
 • Marija Ribič – članica

Člani nadzornega odbora:

 • Maja Ahačič
 • Karmen Petrič
 • Ivica Paderšič

Člani častnega razsodišča:

 • Aleš Ambrož
 • Irena Gaberšek
 • Lilijana Sevčnikar
 • Mojca Uranjek
 • Vida Kovačič

Komisija za priznanja:

 • Jožica Vrtačnik
 • Štefka Planko
 • Silva Boštjančič
 • Meta Skumavec

Komisija je novo izvoljenim članom zaželela uspešno štiriletno delo.

Ledine, 12.04.2008 Nada Jelen, predsednica volilne komisije

Share Button
 Posted by on 2. 7. 2008 at 5:23