Apr 252009
 

Zahvaljujem se vsem, ki ste s svojo pisano besedo, slikovnim gradivom, strokovno pomočjo ali kako drugače pripomogli k izidu zbornika ter biltena ob 9. strokovnem posvetu Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije.

Prav tako hvala vsem, ki ste s svojim obiskom izkazali podporo vsem nam, ki smo se trudili pri izpeljavi gledališkega festivala, likovnega, literarnega natečaja ter vseh ostalih aktivnostih strokovnega posveta in tako podprli tudi delovanje naših podružničnih šol …

Posebna zahvala vsem, ki ste finančno, materialno ali pa s svojim delom podprli naš strokovni posvet ter 1. gledališki festival podružničnih šol Slovenije. Tako smo skupaj pridali kamenček v mozaik ohranjanja kulturne dediščine ter poglobili zavedanje pomena podružničnih šol na podeželju. Vsekakor pa so bile tudi lepote naših krajev in delovanje šol prikazane širši Slovenije.

Prav gotovo smo v vseh treh dneh druženja učitelji in učenci podružničnih šol Slovenije pokazali svojo pomembnost in mnoge aktivnosti, ki potekajo na podružnicah pri nas in drugod po Sloveniji.

Utrinki iz gledališkega festivala in 9. strokovnega srečanja Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije

Prihodnje leto pa ponovno vabljeni na 2. gledališki festival podružničnih šol Slovenije, ki ostaja na Mlinšah ter seveda na 10. strokovni posvet, ki bo tokrat v Moravčah.

Vsem, ki ste se tako prijazno zahvalili za uspešno izpeljane aktivnosti, pa iz srca tudi najlepša hvala … Ob tako prijaznih besedah je ves trud vsekakor poplačan.

V imenu organizatorjev: Marija Ribič, PŠ Mlinše.
 Posted by on 25. 4. 2009 at 10:28