Okt 292007
 

PROGRAM astronomskega TABORA ZA UČITELJE KOZJANSKO 2007

Čas: 28.–30. 9. 2007

Kraj: podružnica Prevorje

Naslov: Lopaca 3, 3262 Prevorje

Tel.: 03 809 85 40

e-mail: pos.prevorje@os-slivnica.si

Kontaktna oseba in dodatne inf.: Marija Frece Perc, tel. 041 665 490

CILJI:

 • pridobivanje novih znanj s področja astronomije in opazovanje neba
 • širjenje transverzale podružničnih šol in spoznavanje Kozjanskega
 • spoznavamo, kako lahko ljudje prispevamo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja, rešimo najpomembnejše okoljske probleme, spoznavamo konkretne rešitve zanje in izkoriščamo naravne danosti

VSEBINA:

 • Astronomija v 1. in 2. triletju (poudarek na LUNI)
 • Transverzala podružničnih šol: Prevorje – Kalobje
 • Življenje z naravo v naravi

Pogoji za udeležbo:

 • dobra telesna kondicija za pohode
 • osnovna pohodniška oprema

Priporočljivo je imeti pohodni palice, ustrezno obutev, pelerino za primer dežja, spalno vrečo in veliko dobre volje.

1. dan – petek, 28. 9. 07

 • prihod na Prevorje do 18. ure
 • namestitev
 • načrtovanje dela
 • spoznavanje okolice (taborni ogenj)
 • opazovanje zvezdnega neba

2. dan – sobota, 29. 9. 07

 • graditev transverzale: pohod – Prevorje – Paridol – OŠ Kalobje
 • ogled naravovarstvene kmetije Planinca
 • pridelava zelišč na kmetiji Kalan
 • družabno srečanje

3. dan – nedelja, 30. 9. 07

 • analiza dela in ovrednotenje
 • zaključek in odhod domov

Celotna cena tabora »Kozjansko 2007« znaša 30 €. Denar nakažete na TRR DUPŠ (04752-0000253608).

Prijave zbiramo do petka, 21. septembra 2007, po e-prijavnici, objavljeni na spletni strani, ali direktno na:

OŠ Prevorje
Lopaca 3
3262 Prevorje
pos.prevorje@os-slivnica.si

Share Button
 Posted by on 29. 10. 2007 at 9:31