Jan 182009
 

V petek, 16. 1. 2009, so se učiteljice, predstavnice Društva učiteljev podružničnih šol, v prostorih SVIZ sestale z glavnim tajnikom SVIZ, Branimirjem Štrukljem, in strokovno sodelavko SVIZ, Nadjo Götz.

Učiteljice Ivica Šemrov, Mojca Uranjek, Simona Planinc in Alenka Kralj so pradstavnikoma SVIZ pojasnile specifiko delovanja podružnic in dela v kombiniranih oddelkih in posredovale predloge, mnenja in vprašanja članov DUPŠ. Sindikat podpira naša prizadevanja za ustreznejše vrednotenje dela v kombiniranih oddelkih in na podružničnih šolah in bo s problematiko seznanil Ministrstvo za šolstvo in šport.

Share Button
 Posted by on 18. 1. 2009 at 16:30