Nov 052019
 

V skladu s sklepom, sprejetim na 19. občnem zboru, ki je bil aprila 2019, se bo strokovni posvet DUPŠ naslednje leto odvijal na POŠ Ovsiše, Podnart.

Za več podrobnosti spremljajte zapise na spletni strani v naslednjjih tednih in mesecih.

Share Button
 Posted by on 5. 11. 2019 at 19:35