Odsotnost z dela v času ujme

 

Pri konkretni delavki gre za to, da je za razliko od ostalih v času višje sile delo v šoli opravljala. Sedaj, pa naj bi morala opravljati delo tudi na dneve, ko se bo pouk nadomeščalo. Vsaka ura dela, ki jo delavec opravi v delovnem razmerju v skladu s pogodbo o zaposlitvi in predpisanimi nalogami, je ura opravljenega dela in jo je potrebno šteti v delovni čas. Tako bi morala delavka za dneve, ko je v času višje sile delala v šoli, dobiti plačo za opravljene ure dela skupaj s stroški.

Odsotnost z dela, bodisi ali gre za letni dopust bodisi za t.i. izredni dopust, gre za opravičeno odsotnost z dela, v katerem delavec dobi nadomestilo plače. Tako bi ti delavci za čas te odsotnosti morali dobiti polno nadomestilo plače, stroškov pa seveda ne dobijo povrnjenih.

Tako tudi delavci, ki so bili opravičeno odsotni z dela, kasneje ur opravičene odsotnosti ne ‘oddelajo’ za nazaj, saj tako niti ne bi šlo za opravičeno odsotnost z dela ampak zgolj za prerazporeditev delovnega časa. Zgolj v primeru šol, ki so izvedle začasne prerazporeditve delovnega časa delavcev v skladu z zakonom, bodo delavci v času nadomestnih dni izvajanja pouka delo opravljali ‘za nazaj’, torej brez nadur.

Iz slednjega izhaja, da bo potrebno vse ure delavcev, ki so v času ujme ‘dežurali’ v šolah ali pa se jim je pisal dopust, dodatne ure preko njihove tedenske učne oziroma skupne delovne obveznosti v tednih, ko se bo izvajalo nadomeščanje dni pouka, šteti za nadure.

Seveda pa slednje ne odpravlja razlike pri konkretni delavki. V kolikor bi na njeni šoli delodajalec v času izrednih razmer drugim delavcem začasno prerazporedil delovni čas, njej pa ne, bi se ji ob dnevih nadomeščanj morebitne dodatne ure štele za nadure, ostalim delavcem pa ne. V kolikor pa so delavci v dneh izrednih razmer koristili izredni dopust (torej bi morali delati, pa iz opravičljivih razlogov niso), pa je položaj te delavke in ostalih delavk in delavcev pravno gledano izenačen.

Slednje pomeni, da tudi ni pravne osnove za različno obravnavo te delavke naproti ostalim delavcem pri dnevih nadomeščanj pouka. Kljub navedenemu pa se lahko delavka poskuša z delodajalcem dogovoriti za kakšno upoštevanje teh ur v doprinos ali kaj podobnega. Sam sicer ne poznam dobro ostalih javnih služb, a na področju šolstva je potrebno izostali pouk ter s tem povezan učni program realizirati. Pri tem je morda treba vzeti v obzir tudi dejstvo, da so bile nekatere javne službe že v času izrednih razmer bolj obremenjene, kot sicer.  

 Posted by on 22. 4. 2014 at 19:35