Okt 042008
 

Pozdravljene, DUPŠ-evke!

Kot sem obljubila na našem zadnjem srečanju v Ledinah, vas obveščam o možnosti prijave na Mednarodni simpozij za tehnično vzgojo v Portorožu, ki vam prinaša 4 točke za napredovanje.

Pravilnik o napredovanjih v nazive ostaja zaenkrat še nespremenjen, zato izkoristite priložnost.
Če ima katerakoli v zvezi s tem še kakšno vprašanje, dobrodošla na mojem e-mailu mojca.uranjek@guest.arnes.si.

P. S. Verjetno vam je znano, da Pravilnik o napredovanjih v plačilne razrede s 1. 10. 2008 ne velja več in napredovanje v plačne razrede sedaj ureja Uredba o napredovanjih v plačne razrede, ki se bistveno razlikuje od prejšnjega pravilnika, saj so sedaj škarje in platno v veliki meri v rokah ravnateljev, ki nas bodo vsako leto enkrat (marec, april) ocenili in nato po 3 letih sešteli ocene ter odločili o napredovanju oz. nenapredovanju v višji plačni razred.

Pa lep jesenski pozdrav!

Mojca s POŠ Gotovlje (pri Žalcu)

<<Prijavnica za simpozi>>

Share Button
 Posted by on 4. 10. 2008 at 19:34