Okt 282007
 


OSNOVNI PODATKI O ŠOLI

OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled – podružnična šola Ribno

Šolska ulica 15

4260 Bled

Telefon: (04) 576 – 83 – 00

Naslov spletne strani: http://os-ribno.s5.net/

Kontaktna oseba:

Meri Poklukar

Tel.: (04) 576 – 61 – 60

Pouk poteka v štirih čistih oddelkih in oddelku podaljšanega bivanja. Šolo obiskujejo učenci iz Ribnega, Bodešč, Koritnega in Sela. Razen učencev iz Ribnega se vsi ostali vozijo v šolo z avtobusom. Pouk poteka v eni izmeni. S poukom pričenjamo ob osmi uri.

Učenci, starši in zaposleni smo ponosni na lepo prenovljeno šolo, ki nam na 520 kvadratnih metrih površine nudi štiri barvite učilnice, dva kabineta, garderobo, knjižnico, telovadnico in kuhinjo z jedilnico. Pred šolo imamo igrišče, na katerem vse dni odmeva otroški živ žav. Šolo obdaja sadovnjak in nasad ribeza.

Letos šolo obiskuje 54 učencev. Poučuje jih pet učiteljic. Gospa Jožica Šorli je zaposlena kot kuharica in snažilka. Pripravlja malice, deli kosilo, ki ga hišnika pripeljeta z matične šole, in čisti šolske prostore.

Poučujemo:

  • Alenka Čeh – 1.r., (11 učencev; 6 dečkov in 5 deklic),
  • Meri Poklukar – 2.r., (12 učencev; 4 dečki in 8 deklic),
  • Lidija Vidic – 3.r., (13 učencev; 6 dečkov in 7 deklic),
  • Meta Skumavec – 4.r., (18 učencev; 11 dečkov in 7 deklic),
  • Nuša Poljanec – OPB od 1. – 4. r. (16 učencev; 8 dečkov in 8 deklic).

Z matične šole prihajajo in poučujejo:

  • Jana Smodiš v 3. r. in 4.r. angleški jezik,
  • Damijana Piber v 3.r. in 4.r. fakultativni pouk nemškega jezika.

Marina Vukaševič izposoja knjige v knjižnici in vodi ure knjižničarske vzgoje.

Naši učenci so vključeni v naslednje interesne dejavnosti: pevski zbor, dramsko-lutkarski krožek, eko krožek, podmladek RK, vesela šola, šolski radio, v okviru GD Ribno – podmladek GD, v okviru KUD Rudi Jedretič – otroška folklorna skupina, v okviru glasbene šole Jesenice – skupina kljunastih flavt.

Učenci 4.r so vključeni v računalniški krožek na matični šoli. Vsi učenci so vključeni v CBZ, FBZ, učenci 1.,2.,3.r sodelujejo v Cici veseli šoli, tekmujejo za zlati sonček. Vsi tudi tekmujejo v računanju je igra, od 2.r do 4.r. pa še v evropskem matematičnem kenguruju.

Naša šola se je že lansko leto vključila v nacionalni projekt EKO šola kot način življenja. Letos raziskujemo vodo kot vir energije nekoč in danes. Pri raziskovanju in pogovorih z babicami in dedki ter starejšimi krajani smo ugotovili, da so naravo včasih bolj spoštovali, cenili in upoštevali, zato smo se odločili, da bomo v odnosu do narave posnemali svoje prednike in k temu vzpodbudili tudi druge. V okviru matične šole smo vključeni v projekt zdrave šole. Skrbimo za zdravo prehrano, kulturno vedenje, negujemo strpnost in razumevanje v medsebojnih odnosih.

Učenci, starši, krajani in zaposleni radi prihajamo v našo šolo, saj je šola središče vsega dogajanja v našem kraju in hkrati valilnica novih idej, ki se počasi širijo med krajane.

Zgodovina naše šole

Šolsko poslopje so začeli graditi 6. avgusta 1886. Večino del so opravili vaščani s prostovoljnim delom. Zgradba je bila dokončana 28. decembra 1887. Bila je pritlična z eno učilnico in stanovanjem za učitelja. Otvoritev je bila 1. januarja 1888 in takoj so pričeli z rednim poukom. Prvi učitelj na naši šoli je bil Franc Rus, rojen na Rečici. Kmalu so si krajani začeli prizadevati za razširitev v dvorazrednico. Drugi razred je bil odprt 1. februarja 1898. Dne 24. junija 1936 so z odlokom kraljevske banske uprave v Ljubljani dovolili še tretji oddelek osnovne šole. 29. maja 1938 je šola praznovala 50-letnico svojega obstoja.

V času druge svetovne vojne je pouk na šoli potekal v nemškem jeziku. L. 1941 jo je obiskovalo kar 115 otrok. Dne 27. maja 1944 je bila ob akciji Prešernove brigade uničena orožniška postojanka v župnišču. Partizani so pričakovali, da se bo v šoli naselila nova posadka orožnikov, zato so še isti večer šolsko poslopje zažgali. Do leta 1945 je pouk zato potekal v “Miklavževi hiši”, nato v OŠ Bled, pa spet v zasilnih prostorih v Ribnem. Šola je imela takrat že 4 oddelke s skupaj 107 učenci.

3. septembra 1946 so začeli šolo obnavljati, pri čemer so sodelovali krajani vseh štirih vasi z udarniškim delom. Pouk se je v obnovljeni šoli ponovno začel 21. januarja 1948. Obiskovalo ga je 83 učencev. Okoli 20 let kasneje so bile narejene sodobne sanitarije, urejena vodovodna napeljava. Še 20 let kasneje pa je šola dočakala igrišče in centralno kurjavo.

Jubilejno 100. obletnico je šola praznovala v šolskem letu 1987/88. Šolo je obiskovalo 67 učencev.

12. aprila 1998 je Slovenijo, predvsem Posočje, prizadel močan potres, v katerem je bilo staro poslopje ribenske šole tako poškodovano, da so jo morali začasno zapreti

Značilnosti vasi Ribno

Središče krajevne skupnosti je prijazna in slikovita vas Ribno, ki leži med Savo Bohinjko in Bledom. Na južni strani jo obdajajo širni gozdovi Jelovice, čudovit pa je tudi pogled na Julijske Alpe in Karavanke. Včasih se je imenovala “Reiven”. Svoje današnje ime je dobila po ribah, ki jih je bilo včasih mnogo v lepih tolmunih v Savi Bohinjki. V poletnih dneh lahko tudi danes tu opazimo veliko navdušenih športnih ribičev.

Poleg šole je kulturno središče vasi tudi zadružni dom, ki so ga po vojni zgradili vaščani z udarniškim delom. V njem je dvorana z gledališkim odrom, trgovina, sedež pa ima tam tudi Krajevna skupnost. V zadružnem domu deluje tudi Kulturno društvo Rudi Jedretič Ribno, ki je znano predvsem po folklornih skupinah. V vasi stoji še gasilski dom, v katerem imata svoj sedež Prostovoljno gasilsko društvo Ribno in Lovska družina Jelovica.

Blizu šole stoji cerkev sv. Jakoba, ki jo obkroža pokopališče.

Župnija Ribno obsega iste štiri vasi kot tudi krajevna skupnost. V Ribnem je danes razvit tudi turizem. Veliko ljudi oddaja sobe turistom, imamo dve gostilni, ob vznožju Ribenske gore na pečini nad Savo Bohinjko pa stoji Hotel Ribno, poleg katerega je pet tenis igrišč in igrišče za odbojko na mivki. V poletnem času je obiskan bajer pri Debeli peči pod hotelom, ob katerem so lepi prostori za piknik. Sam bajer pa je na žalost precej zanemarjen. Pod Ribensko goro je tudi lep prireditven prostor, vadbeno tekmovalni prostor za casting in igrišče za mali nogomet. Priljubljena izletniška točka je lovska koča na Taležu. Koča leži na obronku planote Jelovice, izpred nje pa je čudovit razgled na celotno krajevno skupnost in na večino Blejsko-Radovljiške kotline.

Share Button
 Posted by on 28. 10. 2007 at 10:42