Mar 252024
 

LIKOVNI NATEČAJ – NAGRAJENCI

1. TRIADA

  1.  NAGRADA

Avtor: URŠULA PIA DOBNIKAR, 3. razred

Naslov likovnega dela: NASTOP IN SLOVO OD UČITELJICE NEŽKE

Mentor: MARTINA KOGOVŠEK

OŠ Sostro, Podružnična šola Besnica, Besnica 21, 1000 Ljubljana

  1. NAGRADA

Avtor: VITA KOZAN, 3. razred

Naslov likovnega dela: DELOVNA AKCIJA S STARŠI IN KRAJANI TER KOSTANJEV PIKNIK

Mentor: KATARINA SIMČIČ

OŠ Loka Črnomelj, Podružnična šola Adlešiči, Adlešiči 16, 8341 Adlešiči

  1. NAGRADA

Avtor: VID ZUPANČIČ, 1. razred

Naslov likovnega dela: LOVCA IN UČENCI

Mentor: MARJANCA ŠOŠKO in ŠPELA LUMPERT

OŠ Šmihel, Podružnica Birčna vas, Birčna vas 1, 8000 Novo mesto

2. TRIADA

  1.  NAGRADA

Avtor: REBEKA RUPNIK, 4. razred

Naslov likovnega dela: MICA NA KONFINU

Mentor: ANA MARIJA DOLENC

OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, Podružnična šola Sovodenj, Sovodenj 32, 4225 Sovodenj

in

Avtor: VERONIKA RUPNIK, 5. razred

Naslov likovnega dela: POKOŠNICA V NOVI OSELICI

Mentor: BARBARA PINTAR

OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, Podružnična šola Sovodenj, Sovodenj 32, 4225 Sovodenj

  1. NAGRADA

Avtor: ANA ŠTRUCELJ, TEJA ŠEGINA, 5. razred

Naslov likovnega dela: S SKUPNIMI MOČMI SI POMAGAMO VSI

Mentor: URŠKA AMBROŽIČ

OŠ Loka Črnomelj, Podružnična šola Griblje, Griblje 38, 8332 Gradac

  1. NAGRADA

Avtor: RIJA KOVAČIČ, 4. razred

Naslov likovnega dela: REŠIMO ŠOLO

Mentor: VALENTINA PEZDIRC

OŠ Belokranjskega odreda Semič, Podružnična šola Štrekljevec, Štrekljevec 2, 8333 Semič

NAGRADA IZVEN KATEGORIJE

Avtor: VITA KOZAN, NINA PETEH, 3. razred

ALINA BARIČ, EVA METEŽ, JANA PETEH, NINA VESELIČ, ELA VUKČEVIČ, 5. razred

Naslov likovnega dela: ADLEŠIČKA PISANICA – ŠOLA IN KRAJ Z ROKO V ROKI

Mentor: ANA KUMP, TADEJA KUZMA, KATARINA SIMČIČ

OŠ Loka Črnomelj, Podružnična šola Adlešiči, Adlešiči 16, 8341 Adlešiči

OBRAZLOŽITEV NAGRAD

Na likovni natečaj je prispelo 46 likovnih del, od tega v kategoriji 1. triada 28 izdelkov, v kategoriji 2. triada pa 18 izdelkov. Prispel je tudi izdelek, ki ga po kriterijih ni bilo mogoče uvrstiti med kategorirane. Za le-tega smo se odločili, da mu zaradi izvirnosti vseeno podelimo nagrado izven kategorije. V kategoriji 2. triada sta dva izdelka, katerima podeljujemo 1. nagrado.

Komisija za likovni natečaj:

Špela Vraničar

Tejka Pezdirc

Jana Štajdohar

Share Button
 Posted by on 25. 3. 2024 at 9:33