Jan 102010
 

OSNOVNI PODATKI

Podružnična osnovna šola Šmiklavž
Vodriž 8
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Tel.: 02 88 58 276
Vodja šole: Angela Vošner
Kontaktna oseba: Mateja Voler Repas
Tel.: 041-907-620

ZGODOVINA POŠ ŠMIKLAVŽ

Začetniki šole v Šmiklavžu so bili farni duhovniki, ki so v cerkvi in v mežnariji poleg verskega nauka otroke poučevali še branja in pisanja. Tako se je leta 1892 šolalo 79 učencev. Leta 1889 so šolske oblasti sklenile, da se ustanovi enorazredna ljudska šola in da se čimprej zgradi nova šolska stavba. Tako so se 27. oktobra 1899 odprla nova šolska vrata, kjer je bil prvi redni učitelj Štefan Ratej. Dopoldne je poučeval starejše, popoldne pa mlajše učence.

Leta 1943 so šolo spremenili v dvorazrednico, učence pa sta poučevala dva učitelja. Ko se je aprila1941 začela 2. svetovna vojna, so prenehali poučevati v slovenskem jeziku in je pouk potekal v nemškem jeziku. Leta 1944 so šolo požgali in z njo je zgorel tudi ves inventar, arhiv, učila in knjige. Pouk se je po končani vojni spet začel 19. junija 1945. Potekal je v župnišču dopoldne in popoldne, obiskovalo ga je 51 dečkov in 51 deklic, poučevala pa je samo ena učiteljica.

4. novembra 1953 se je šola preimenovala v OŠ Pod Graško goro.Štiri leta kasneje so zgradili novo šolo, kjer je pouk že potekal v dveh izmenah (dopoldne učenci 2., 3., 5., 6., 7., in 8. razreda, popoldne učenci 1. in 4. razreda). Šola Pod Graško goro je bila do leta 1964/65 samostojna šola, z letom 1964 pa je postala podružnična osnovna šola šole Podgorje. V Šmiklavžu so ostali učenci od 1. do 6. razreda, že leto kasneje pa so šolsko leto učenci 5. razreda začeli obiskovati na centralni šoli Podgorje V drugem polletju leta 1974/75 je osnovna šola Pod Graško goro uvedla celodnevno osnovno šolo. Bila je med prvimi, ki se je odločila za to obliko pouka in zaradi tega je postala znana po vsej Sloveniji. Obiskovalo jo je 24 učencev, poučevala pa sta dva učitelja. Zaradi prešolanja učencev z vrha Graške gore v šolo Plešivec in Mislinjske doline v šolo Šmartno, se je število učencev precej zmanjšalo, kar je bil eden od razlogov, zakaj so celodnevno šolo v drugem polletju šolskega leta 1986/87 ukinili. Tako je zaradi vse manjšega vpisa otrok v Šmiklavžu vse od leta 1988 naprej grozila ukinitev. Krajani so zaradi tega večkrat protestirali in zahtevali sanacijo in obnovo šole.

100-letnico šole so tako krajani kot tudi učenci šole proslavili s slovesno proslavo 2. oktobra 1999.

V začetku leta 2003 so šolo začeli obnavljati in prenovljeno odprli 27. avgusta 2004. V novih prostorih sta dve manjši učilnici, kabinet, pisarna, kuhinja z jedilnico, hodnik ter sanitarije za učence in delavce šole. V šolskem letu 2003/04 je bila uvedena devetletna osnovna šola. V letošnjem šolskem letu 2009/10 je na šoli 22 učencev. Poleg dveh kombiniranih oddelkov je organiziran tudi oddelek podaljšanega bivanja.

Šola Šmiklavž, ki je podružnična pola osnovne šole Podgorje pri Slovenj Gradcu, v šolskem letu 2009/2010 obiskuje 22 učencev v dveh kombiniranih oddelkih (1. in 2. razred ter
3. in 4. razred). Imamo tudi organiziran oddelek podaljšanega bivanja ter oddelek šolske knjižnice.

 Posted by on 10. 1. 2010 at 12:11