Feb 072008
 

OSNOVNI PODATKI O ŠOLI

Naziv:

OŠ Slivnica pri Celju – podružnica Prevorje

Lopaca 3

3262 Prevorje

Tel.: 03 809 85 40

e-pošta: pos.prevorje@os-slivnica.si

KONTAKTNA OSEBA:

Vodja podružnice Prevorje: Marija Frece Perc

Tel. vodje šole: 041 665 490

Prevorje

 Prevorje

Šola Prevorje se nahaja na hribčku pod cerkvijo sv. Ane, 200 m od regionalne ceste Šentjur – Kozje, na nadmorski višini 545 m. Zgrajena je bila leta 1999 in ima 2 kombinirana oddelka. V šolskem letu 2007/08 obiskuje šolo 11 učencev od 1. do 5. razreda.

KRATKA ZGODOVINA ŠOLSTVA NA PREVORJU

Začetki šolstva na Prevorju segajo v leto 1838, ko je tedanji župnik zbral otroke dvakrat na teden v cerkovnikovi hiši in jih učil branja, pisanja, računanja. Prvo šolsko poslopje je bilo zgrajeno 1863 nasproti cerkve in stoji še danes. Tretja šolska zgradba pa je bila zgrajena leta 1889 in leta 2000 porušena. Stala je v neposredni bližini današnje šole pred župniščem.

Do leta 1966 je bila na Prevorju samostojna šola osemletka. Tega leta pa so zgradili novo šolo v Gorici pri Slivnici in naša šola je postala podružnica s štirimi razredi v dveh kombiniranih oddelkih. Z uvedbo 9-letke je šola petrazredna.

ZNAČILNOSTI, ZANIMIVOSTI KRAJA

Prevorje je pokrajinsko ime, ki združuje šest vasi: Lopaca, Žegar, Košnica, Krivica Straška Gorca in Dobje pri Lesičnem. To je tudi naš šolski okoliš. Če boste iskali npr. Prevorje 5, tega ne boste našli, ker obstaja samo ime pošte Prevorje, kamor sodijo naštete vasi.

Poleg neokrnjene narave in razgibane pokrajine so pri nas še ohranjene nekatere stare obrti, kot je pletarstvo, predenje, mlinarstvo na Bistrici in druge.

Zelo lepa je notranjost cerkve sv. Ane, ki ima še dobro ohranjene freske. V Žegru je kužno znamenje iz leta 1644. V Straški Gorci ima kmetija Amon kar obsežno zbirko predmetov iz preteklosti. Po naših krajih je hodil tudi dobri razbojnik Guzaj, ki je tu pokopan.

V kraju so dejavna društva: kulturno društvo, prostovoljno gasilsko društvo, športno, planinsko in konjeniško društvo.

ŠOLA DANES

Pomembna posebnost naše šole je astronomski observatorij ali zvezdna opazovalnica, ki je v upravljanju Astronomskega društva KOSCI Šentjur (oglej si njihovo spletno stran). Ta nam omogoča, da organiziramo astronomske tabore za najrazličnejše skupine otrok in odraslih. Ponudbo si lahko ogledate na naši spletni strani: http://www2.arnes.si/~oscepre1/index.htm.

Share Button
 Posted by on 7. 2. 2008 at 10:11