Nov 142009
 
10. strokovni posvet Društva učiteljev podružničnih šol bo potekal
16. in 17. aprila 2010 na OŠ Jurija Vege Moravče, Podružnični šoli Vrhpolje
.

 

Na dosedanjih srečanjih in strokovnih posvetih je bilo predstavljenih veliko različnih tem, na katerih so bile prikazane in predstavljene različne dejavnosti podružničnih šol Slovenije. Bili smo na različnih koncih Slovenije, spoznavali smo lepote in turistične znamenitosti posameznih krajev. Povsod je bilo lepo.

Na 10. jubilejnem srečanju, ki bo potekalo 16. in 17. aprila, pa bi vam radi prikazali delček bogate naravne in kulturne dediščine Slovencev na področju ČEBELARSTVA. V tej dediščini se odraža marljivost, pridnost, delavnost, natančnost, redoljubnost … Slovencev.

Čebela je nenavadna žuželka. Tudi njo odlikuje marljivost, pridnost, delavnost, mirnost, natančnost in občutek za urejenost. To skrivnostno bitje nam ne daje samo medu, ampak tudi druge čebelje pridelke, kot so cvetni prah, matični mleček, propolis, čebelji strup in čebelji vosek. Njena najpomembnejša vloga v naravi pa je opraševanje rastlin. Rastline in čebele so tesno povezane med seboj in ene brez drugih ne bi mogle živeti. Že A. Einstein je rekel: “Ko bo izginila čebela z obličja Zemlje, bo človek preživel le še štiri leta; saj ko ni več čebel, ni več opraševanja, ni več rastlin, ni več živali, ni več ljudi ….. . Človek pa s svojimi posegi v naravo ne spoštuje tega.

Namen našega strokovnega posveta je seznaniti se z vlogo čebele kot opraševalke rastlin, spoznati koristnost in uporabnost čebeljih izdelkov in vpliv človeka na okolje, v katerem živijo, ter oblikovati pozitiven odnos do slovenske kulturne dediščine.

Prepričani smo, da imajo otroci na vseh podružničnih šolah v Sloveniji že veliko znanj o čebelah. Učiteljice se tega projekta lotevamo na različne načine, z različnimi metodami in oblikami poučevanja. Vemo tudi, da se učitelji prizadevamo in trudimo, da bi pri učencih vzbujali željo po poglabljanju znanj in željo po radovednosti, da bi bilo to znanje čim bolj trajno.

Da pa bo to znanje trajno in da bomo izkušnje lahko vključevali v naše delo in ga tako obogatili z drugačnimi pristopi vabimo k aktivnemu sodelovanju na posvetu sedanje in nekdanje učitelje podružničnih šol, ravnatelje, starše, krajane, nekdanje učence podružničnih šol in druge, da s svojimi prispevki pripomorete, da bodo cilji našega srečanja v celoti izpolnjeni.

Na strokovnem posvetu lahko sodelujete na različne načine:

  • s predstavitvijo prispevka, ki bo objavljen v zborniku
  • z objavo prispevka v zborniku
  • na likovnem natečaju
  • na literarnem natečaju

Za aktivno sodelovanje na posvetu se zaradi lažje organizacije s priloženo prijavnico prijavite najkasneje do 1. februarja 2010.

Prijavi priložite tudi osnutek prispevka. Prispevke, ki jih bomo objavili v zborniku, je potrebno oddati do 1. marca 2010. Prijavnica z navodilom za pisanje osnutka in prispevka bo objavljena na naši spletni strani.

Podrobnejše informacije o strokovnem posvetu dobite pri Francki Pačnik na e-naslovu francka.pacnik@guest.arnes.si.

Z velikim veseljem pričakujemo zanimive prispevke in Vas prav lepo pozdravljamo.

Vrhpolje, 10. 11. 2009

Predsednici org. odbora:

Francka Pačnik
Daša Bokal

Predsednica DUPŠ:

Metka Behek

 


Vabilo in razpis v PDF obliki …

 

Prijavnica za strokovni posvet …

 Posted by on 14. 11. 2009 at 12:02