Dec 032008
 

PRIJAVNICA za sodelovanje na strokovnem posvetu
DEDIŠČINA NAŠEGA KRAJA NA GLEDALIŠKEM ODRU,
ki bo potekalo 17. in 18. aprila 2009 na Mlinšah.

Ime in priimek:_______________________________________________________________

Šola:_______________________________________________________________________

Kontakt (e-naslov): ___________________________________________________________

Naslov prispevka:_____________________________________________________________

Na strokovnem posvetu bom sodeloval – a:

  1. s predstavitvijo prispevka, ki bo objavljen v zborniku
  2. z objavo prispevka v zborniku
  3. na gledaliških delavnicah
  4. s sodelovanjem na Gledališkem festivalu podružničnih šol na temo »Dediščina mojega kraja na gledališkem odru«
  5. z učenci na likovnem natečaju Dediščina mojega kraja
  6. drugo (npr. razstava lutk, prikaz dediščine kraja na največ dveh plakatih …)

_____________________________________________________________________

Za aktivno sodelovanje na posvetu se prijavite najkasneje do 1. februarja 2009. Prijavi priložite tudi kratek povzetek prispevka.

Prijavnico pošljite na naslov: OŠ Ivana Kavčiča, PODRUŽNIČNA ŠOLA MLINŠE, Mlinše 14, 1411 IZLAKE (s pripisom za STROKOVNI POSVET).

Prispevke, ki jih bomo objavili v zborniku, oddajte v elektronski obliki do 1. marca 2009, na naslov: marijaribic70@gmail.com. Dodatne informacije dobite na e- naslovu: groselj.n@gmail.com (Nataša Grošelj).

 Podpis ravnatelja in žig šole:  Podpis avtor-ja/ice:

Odprite prijavnico v PDF obliki in si jo natisnite!

Share Button
 Posted by on 3. 12. 2008 at 17:41