Dec 032008
 

DRUŠTVO UČITELJEV PODRUŽNIČNIH ŠOL
in
PODRUŽNIČNA ŠOLA MLINŠE

razpisuje likovni natečaj za najlepšo risbo na temo »DEDIŠČINA NAŠEGA KRAJA«
za PODRUŽNIČNE ŠOLE SLOVENIJE.

Kategorije, po katerih natečaj poteka:

 KATEGORIJA  UDELEŽENCI
 1 Učenci 1. triletja
PODRUŽNIČNE ŠOLE
 2 Učenci 2. triletja
PODRUŽNIČNE ŠOLE
 3  Učenci 3. triletja
PODRUŽNIČNE ŠOLE

Dediščina vsakega kraja, v katerem šola deluje, je prav gotovo bogata. S tem natečajem želimo nameniti pozornost pestrosti in lepotam v katerih PODRUŽNIČNE ŠOLE delujejo. Dediščina je bogata in k ohranjanju le te mnogokrat pripomorejo tudi učenci in učitelji. Pa naj bo to kulturna, naravna, arhitekturna, etnološka, arheološka, tehniška … Zanimivosti, katere bodo vaši učenci likovno upodobili, bodo le še en dokaz, da z ohranjanjem podružnic, pripomoremo tudi k ohranjanju dediščine kraja, v katerem delujejo.

Likovni izdelki lahko vključujejo različne tehnike, le kiparskih ne. Format likovnih izdelkov je velikost risalnega lista (A3). Kaširane rešitve in okvirjena likovna dela se ne sprejemajo. Likovna dela, ustvarjena na papirju, pošljite ali osebno dostavite v mapi in ne v tulcu.

Vsak likovni izdelek mora biti na hrbtni strani opremljen z naslednjimi podatki:

 NASLOV IZDELKA  
 IME IN PRIIMEK AVTORJA  
 STAROST/RAZRED  
 IME IN NASLOV ŠOLE  
 IME IN PRIIMEK MENTORJA  
 RAZVRSTITEV V KATEGORIJO (obkroži)  1  2  3

Če izdelki ne bodo opremljeni z vsemi potrebnimi podatki, jih ne bomo mogli upoštevati pri končnem izboru. Vsaka šola lahko na natečaj iz vsake kategorije pošlje po 5 izdelkov. Rok za oddajo izdelkov je 1. marec 2009. Izbrane izdelke pošljete na naslov: OŠ IVANA KAVČIČA, PODRUŽNIČNA ŠOLA MLINŠE, Mlinše 14, 1411 IZLAKE.

Širši izbor izdelkov bomo razstavili, najboljši izdelki pa bodo nagrajeni. Odprtje razstave ter podelitev priznanj bo potekalo v času strokovnega srečanja Društva učiteljev podružničnih šol, ki bo 17. aprila 2009.

Zainteresirane šole se lahko prijavijo s prijavnico na strokovni posvet do 1. februarja 2009.

Vodja likovnega natečaja:
Tanja Starc Novak, Podružnična šola Mlinše

Predsednica DUPŠ:
Metka Behek

Odprite razpis v PDF obliki in ga natisnite!

Share Button
 Posted by on 3. 12. 2008 at 17:50