Dec 032008
 

 DEDIŠČINA NAŠEGA KRAJA NA GLEDALIŠKEM ODRU

Nadaljevanje praznovanja petdesetletnice podružničnih šol bo potekalo
17. in 18. aprila 2009 na OŠ Ivana Kavčiča, Podružnični šoli Mlinše
.

Praznovanje 50 let PODRUŽNIČNIH ŠOL je bilo v letu 2008 na OŠ Sp. Idrija, Podružnici Ledine, kjer je potekal posvet na temo 50 LET PODRUŽNIČNIH ŠOL V SLOVENIJI. V okviru strokovnega posveta je bilo predstavljeno življenje in delo podružničnih šol v preteklosti. V sodelovanju s Šolskim muzejem Ljubljana je bila pripravljena razstava Učila in učni pripomočki na podružnicah skozi pet desetletij. Prikazana je bila pestrost didaktične ustvarjalnosti na podružnicah.

Na naslednjem posvetu, meseca aprila 2009, pa želimo prikazati pestrost ohranjanja dediščine kraja ali pa dediščine Slovenije, ki je na podružničnih šolah še kako vpeta v pouk ter ostale aktivnosti, ki potekajo v kraju, kjer šola deluje.

Vemo, da podružnične šole s številnimi gledališkimi nastopi pogosto skrbijo za kulturno življenje samega kraja. Prepričani smo, da ste se tako že kdaj spoprijeli z dediščino in uprizoritvijo le-te na gledaliških odrih. Če se še niste, potem je pred vami nov izziv.

Prav gotovo so se že skozi pestro zgodovino na podružničnih šolah poleg zanimivih metod ter oblik poučevanja, projekte predstavljali prek gledaliških predstav. Njihovi avtorji so bili in še vedno so učitelji, starši …

Še prav posebno zanimive so tiste nastale gledališke predstave, ki so plod raziskovalnih nalog in govore o dediščini kraja, v katerem šola deluje.

Projektne gledališke igre so še prav posebno zanimive, saj zahtevajo od učitelja in učencev mnogo domiselnosti ter ustvarjalnosti in povezovanja z društvi, starši ter posamezniki v kraju, v katerem šola deluje. Nastali projekti, uprizoritve, so bogata dediščina. K ohranitvi le-te pa prav gotovo z zapisanimi prispevki in nastalimi gledališkimi prizori pripomoremo tudi podružnične šole, kajti lete so bile in prav gotovo še vedno so vpete v bogato zgodovino kraja in so dobesedno vraščene vanj.

K aktivnemu sodelovanju na posvetu vabimo sedanje in nekdanje učitelje podružničnih šol, ravnatelje, starše, krajane, nekdanje učence podružničnih šol in druge, da s svojimi prispevki pripomorete k ohranitvi spominov na gledališko vzgojo nekoč in danes ter hkrati na dediščino kraja preko zanimivih izvedenih ter zapisanih uprizoritev.

Želimo si, da bi predstavili zanimivo gledališko dejavnost, s katero boste prikazali dediščino svojega kraja.

Na strokovnem posvetu lahko sodelujete na različne načine:

  • s predstavitvijo prispevka, ki bo objavljen v zborniku
  • z objavo prispevka v zborniku
  • s predstavitvijo nastale gledališke igre vaše šole (Gledališki festival podružničnih šol)
  • kot predavanje
  • na likovnem natečaju Dediščina našega kraja
  • v gledaliških delavnicah
  • drugo (npr. razstava dediščine, izdelanih lutk …)_____________

Za aktivno sodelovanje na posvetu se zaradi lažje organizacije s priloženo prijavnico prijavite najkasneje do 1. februarja 2009.

Prijavi priložite tudi osnutek prispevka. Še prav posebej so zaželene gledališke uprizoritve, ki so avtorsko delo učiteljev in učencev vaše šole. Prispevke, ki jih bomo objavili v zborniku, je potrebno oddati do 1. marca 2009. Prijavnica z navodilom za pisanje osnutka in prispevka bo objavljena na naši spletni strani.

Podrobnejše informacije o strokovnem posvetu dobite pri Nataši Grošelj na e-naslovu groselj.n@gmail.com.

Z velikim veseljem pričakujemo zanimive prispevke in Vas prav lepo pozdravljamo.

Mlinše, 28. 11. 2008

Predsednici org. odbora:
Marija Ribič in Nataša Grošelj

Predsednica DUPŠ:

Metka Behek


Odprite dokument v PDF obliki in si ga natisnite!

Share Button
 Posted by on 3. 12. 2008 at 17:03