Okt 042008
 


POŠ Ponikva pri Žalcu

Osnovni podatki:

Naslov: Ponikva pri Žalcu 18, 3310 Žalec
Pedagoška vodja: Katja Bolko, prof. RP
Tel. št.: 03/5728 522
E-naslov: pos.ponikva@gmail.com

Naslov spletne strani: https://sites.google.com/site/posponikvazalec/


7. 9. 2007 smo imeli otvoritev nove šole, na katero smo še vedno zelo ponosni. Letos bo že peto šolsko leto, ki ga bomo preživeli v njej. V njej se prav krasno počutimo vsi. Izgleda, da je dober glas segel tudi izza šolskih zidov, saj se število učencev na naši šoli počasi, a vztrajno povečuje, kar nas izredno veseli.

To je naša nova šola:

ponikva_nova1

Nova šola v Ponikvi pri Žalcu

Takšna pa je bila naša stara šola, ki je bila stara 104 leta in smo jo oktobra 2006 porušili:

ponikva_stara

Zemljepisna lega in nastanek kraja

Ponkovška planota (tudi Ponikevska, kar ne ustreza krajevni izgovorjavi) obsega vse ozemlje med Velenjsko kotlino ali Šaleško dolino z Dobrnskim podoljem in Spodnjo Savinjsko dolino. Tu se vzdiguje gričevje, ki se vzpenja v hribovje na zahodu z višinami do 734 m v Gori Oljki in na vzhodu do 630 m v Klumberku, in objema v svojem osredju deloma zakraselo planoto okrog Ponikve. Ogrodje hribovja predstavljajo triasne kamenine, poglavitni značaj pa daje planoti velika plošča srednjetriadnega apnenca in dolomita. Kakor pove že ime vasi, so tu razviti nekateri kraški pojavi, zlasti vrtače in kraške jame. Planota je povečini razrezana s tesnimi dolinami, posebej značilno pa je, da teko vse vode proti jugu.

Kratka zgodovina kraja

Ponkovška planota se prvič omenja leta 1251 v zvezi z upravnikom srednjeveškega gradu, katerega ostanki so vidni še danes v zaselku Marof nad Socko. Grad je bil kasneje v lasti več vitezov: Konrada, Alkocha, Štefana, Hanssa … Rod Soteških je izumrl konec 15. stoletja. Grad je še vedno zamenjeval gospodarje, v 17. stoletju je bil napaden in uplenjen, v 18. stoletju pa je verjetno popolnoma propadel.

Zgodovina šolstva na Ponikvi

Iz zapisov v kroniki v šolskem letu 1927/28, ko naj bi praznovali 25-letnico nove šole, 50-letnico stare šole in 80-letnico šolanja na Ponikvi, lahko sklepamo tudi naslednje:

  • da se je osnovno šolanje v tem kraju pričelo leta 1847,
  • v učilnice v stari šoli so učenci in učitelji odšli v šolskem letu 1877/78; od takrat je tudi prvi zapis v šolski kroniki,
  • v novo šolo pa naj bi učenci šli v šolskem letu 1902/03,
  • stavba (nova šola), ki je ni več, naj bi bila stara 104 leta,
  • 7. 9. 2007 je bila otvoritev nove šole (že 3. šolske stavbe).

Temeljni kamen za novo šolo

Leto 2006 se bo prav gotovo zapisalo v zgodovino vasi Ponikva pri Žalcu. V mesecu januarju 2006 je namreč minister za šolstvo, dr. Milan Zver, v spremstvu župana občine Žalec, g. Lojzeta Posedela, in predsednika KS, g. Ivana Jelena, položil temeljni kamen za novo šolo, ki se je pričela graditi jeseni 2006. Tako naj bi učenci in učitelji šolsko leto 2007/08 pričeli v popolnoma novih, sodobno opremljenih šolskih prostorih. Tako bo približno v 130 letih na Ponikvi zgrajena že tretja šolska stavba.

Pomembno in zanimivo iz zgodovine:

1922/23 – ustanovljena je bila šolska knjižnica,

1926/27 – uvedeni so bili šolski zaključni izleti,

1930/31 – ob božiču so bili obdarjeni najrevnejši otroci,

1932/33 – prvič so izkaze dobili vsi učenci, saj so bili takse prosti,

1944/45 – od 3. 6. 1945 je bil po drugi svet. vojni pouk spet v slovenščini,

1948/49 – po zakonu so se lahko v 1. razred vpisali tudi tisti otroci, ki so do 1. septembra dopolnili 6 let (ni bilo nujno, možno pa),

1953/54 – v šolo je bila napeljana elektrika,

1959/60 – učenci so lahko napredovali tudi z dvema negativnima ocenama,

1961/62 – šola je postala podružnična šola osnovne šole Žalec,

1964/65 – na Ponikvi so ostali le učenci razredne stopnje, ostali so se vozili v Žalec,

1970/71 – sobote so postale pouka prost dan,

1971/72 – uvedba nove matematike,

1980/81 – organizirala se je šolska zadruga, prvošolčki so si okrog vratu prvič privezali rumene rutice,

1987/88 – šola je dobila telefonski priključek,

1991/92 – najbolj oddaljene učence je v šolo pričel voziti kombi, šolsko leto so razdelili v trimestre,

1992/93 – šola je dobila fotokopirni stroj,

1993/94 – v četrti razred je bilo uvedeno učenje angleškega jezika,

1994/95 – prvi pločnik na Ponikvi je bil zgrajen pred šolo,

1995/96 – ob šoli so asfaltirali igrišče,

1999/2000 – učenci prvega razreda so bili prvič opisno ocenjeni,

2003/04 – uvedena je bila devetletka,

2006/07 – gradi se nova šola, učenci se k pouku vozijo v Žalec,

2007/08 – učenci so že prvi šolski dan pričeli s poukom v popolnoma novi, sodobno opremljeni šoli.

Share Button
 Posted by on 4. 10. 2008 at 15:30