Dec 092009
 

Pred kratkim je na društvo prispelo vprašanje o tem, ali naj bi položajni dodatek vodjem podružničnih šol pripadal vseh 12 mesecev ali ne. Objavljamo odgovor odvetnika, g. Toneta Seliškarja.

 

Višino in kriterije za določitev položajnega dodatka določa Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence, objavljene v Ur. listu RS št.57/08.

Kriteriji so določeni glede na izobrazbeno strukturo in število zaposlenih.

Nikjer v omenjeni uredbi ni določeno, tako kakor je v KPSJ za nekatere dodatke, da ta dodatek pripada le za čas dela oz. za čas šolskega leta. Dodatek je določen izključno kot položajni dodatek.

Glede na to je nesporno, da se prejema ves čas opravljanja dela, za katerega je položajni dodatek določen.

Lep pozdrav!

Tone Seliškar, univ. dipl. pravnik
strokovni sodelavec za pravne zadeve
SVIZ Slovenije

Share Button
 Posted by on 9. 12. 2009 at 18:30