Maj 282015
 

Podružnična šola Kokra

Podružnična osnovna šola Kokra
Kokra 23
4205 Preddvor
Tel.: 04 25 51 438

Vodja šole: Romana Naglič

Spletna stran: http://www.os-preddvor.si/ps-kokra

Kontaktna oseba: Romana Naglič

E-mail: romana.naglic@gmail.com

GEOGRAFSKI PODATKI, KOKRA

Kokra je najdaljša slovenska vas. Skozi vas teče reka Kokra, ki se v Kranju izliva v Savo. Pod kulturno dediščino vasi Kokra spadajo cerkev Marije Brezmadežne, križi in kapelice, Globočnikova vila, lovski dvorec “na Polani”. Kokra ima tudi zanimive šege in navade. kot so Božič, Svečnica, Velika noč, Telovo, Žegnanje ali “sm’n”, kresni dan, prvi pašni dan živine, spravilo sena v dolino. Vas ima tudi zanimivo gozdarsko, furmansko in lovsko tradicijo. Zelo dejavno je Turistično društvo Kokra, ki se zavzama za obujanje običajev, šeg in navad. Društvo organizira praznik Semenj v Kokri, na katerem je poudarjena domača kokrška hrana in domača obrt. Kokra ima tudi nekaj neizkoriščenih možnosti za obnovitev infrastrukture, katero je potrebno obuditi in na daljši rok predstaviti gostom.

OSNOVNI PODATKI O PODRUŽNIČNI ŠOLI

Oddelki, število učencev, učiteljice 2014/15

Razred Število učencev

Učitelji

1. 4

ga. Romana Naglič, (RP)

ga. Katarina Prelog, (RP)

ga. Urška Glavan (ure TJA)

2. 2
3. 2
4. 2
5. /
10

POSEBNOSTI PODRUŽNIČNE ŠOLE

  • Interesne dejavnosti, ki jih vodijo učiteljice: igralski krožek, pevski zbor, glasilo Kokrjanček,
  • Mednarodno sodelovanje z ljudsko šolo Sele v Avstriji – skupaj organiziramo dneve dejavnosti
  • Projekt Andersenova noč; povabimo bodoče prvošolčke in prespimo v šoli
  • vključevanje šole v delo društev in organizacij na vasi,
  • priprava in organizacija javnih krajevnih prireditev,
  • udeleževanje na območnih kulturnih srečanjih,
  • udeleževanje tekmovanj iz različnih znanj.

KRATKA ZGODOVINA ŠOLE

Podružnična šola Kokra je ena od dveh podružničnih šol v občini Preddvor in Jezersko.

Šolstvo v dolini Kokra se je pričelo februarja l. 1885 je pričel župnik Jožef Lavtižar z rednim poukom v župnišču. Šolo je obiskovalo takrat povprečno 40 otrok. Poleg običajnih predmetov pa so gojili tudi cerkveno petje. Dal je izdelati klopi, tablo in vse to postavil v eno izmed soban v župnišču.

Od leta 1895 do 1903 je poučeval župnik Anton Nemec. Leta 1897 je bila zgrajena prva javna redna ljudska šola, vendar se je podrla, ker je bila zidana preslabo.
Leta 1903 so šolo srečno dogradili. Prva učiteljica je bila Amalija Jeglič.
Pouk je do leta 1951 potekal v dveh ali treh oddelkih, dopoldne in popoldne.
Od leta 1908 do 1940 so v Kokri poučevali: Alojzija Štebi, Julka Zalokar, Sosič Tone, Marija Krč, Švigelj Bogomila in Viktor Mivšek. Pouk je obiskovalo od 40 do 90 otrok.
Leta 1940 je bila zgrajena nova drvarnica, popravljena vrtna ograja, sezidana nova krušna peč v učilnici.

Leta 1941 so se vrata kokrške šole zaprla. Leta 1942 sta nekaj mesecev poučevali dve nemški učiteljici. Na poti v službo so ju nekega dne prestregli partizani in jima prepovedali delo. Do leta1945 so bila šolska vrata zopet zaprta.
Po letu 1945 se je število učencev znatno zmanjšalo. Šolo je obiskovalo do 40 učencev.
Od leta 1951 do 1956 je bilo v kokrški šoli od 5 do 7 razredov. Do leta 1997 so poučevale: Anica Vreček, Ana Sajovic in Ana Jenko.
Od leta 1957 do 1962 je potekal pouk v treh razredih, nato so se učenci prešolali na osemletko v Preddvor. Šola v Kokri je postala podružnica šole v Preddvoru. Zaradi nizkega števila učencev se je celo govorilo o ukinitvi šole.

Svet za šolstvo občine Kranj je leta 1963 izdal odločbo, da se v manjših šolah vpisuje otroke v 1. razred le vsako drugo leto. Število učencev je s tem padlo pod 20. V šoli sta bila do leta 1995 le dva razreda, v šolskem letu 1968/69 samo en razred učencev (12). Otroci so v Kokri obiskovali prve tri razrede, potem pa so se prešolali v Preddvor. Od leta 1970 pa so obiskovali v Kokri tudi četrti razred.

Tako je do leta 1995 potekal pouk v kombinaciji 1. in 3. razreda ali 2. in 4. razreda.
V začetku junija 1996 so šolo popolnoma izpraznili zaradi rušenja. Pouk je do konca šolskega leta potekal pri sosedu v brunarici.

V dveh mesecih je na starih temeljih zraslo novo čudovito šolsko poslopje. Pritličje je namenjeno šoli, zgornji del pa stanovanju in krajevni skupnosti. Od tega leta naprej se otroke zopet vpisuje v 1. razred vsako leto.

V šolskem letu 1997/98 so učenci prvič opravljali kolesarski izpit.
Septembra 1998 dobili nova igrala ob šoli. V šolskem letu 1998/99 sta bila v Kokri dva kombinirana oddelka. Poučevali sta dve učiteljici: Ana Mary Likozar in Mija Kuhar. Na šoli je bilo 17 otrok, 8 v prvem in drugem razredu, ter 9 v tretjem in četrtem razredu.

V šolskem letu 2004/05 je bil tu prvič 1. r. devetletke. Pouk je potekal v trojni kombinaciji, otrok je 7. Z vodenjem šole prične ga. Irena Končan.V šolskem letu 2010/11 je bilo na šoli verjetno najmanj učencev v zgodovini šole v Kokri. 5 učencev je obiskovalo 3. in 4. razred. Poučevali sta ga. Silva Markun in ga. Irena Končan.

V šolskem letu 2013/2014 je obiskovalo podružnično šolo Kokra 6 učencev. Učenci so obiskovali 1. in 2. ter 3. razred. V trojni kombinaciji poučujeta ga. Romana Naglič in ga. Katarina Prelog. Začela so se obnovitvena dela na sami zgradbi; menjava oken in obnava fasade. Izpeljali so prvič projekt “Preživimo noč v šoli s/z” in se medsebojno povezali in sodelovali s podružnično šolo v Železni Kapli v Avstriji.

V šolskem letu 2014/2015 poteka pouk še vedno v enem kombiniranem oddelku. Pouk poteka v četverni kombinaciji od 1. do 4. razreda. Vseh učencev je deset; dobili smo kar štiri prvošolčke. Medsebojno srečanje, druženje gradimo z učenci na Ljudski šoli Sele, ki se nahaja v Avstriji.

Share Button
 Posted by on 28. 5. 2015 at 19:56