Jan 102010
 

OSNOVNI PODATKI

Podružnična osnovna šola Razbor
Zgornji Razbor 8
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Tel.: 02 88 29 731
Vodja šole: Ivanka Libnik
Kontaktna oseba: Mateja Voler Repas
Tel.: 041-907-620

ZGODOVINA POŠ RAZBOR

V stari šolski kroniki je na prvi strani zapisano:

»V občinski hiši sredi šolskega okoliša na višini 884 metrov blizu župnijske cerkve je urejena šolska soba, ki menda že od leta 1839 služi zasilni šoli.«

22. oktobra 1874 je štajerski deželni šolske svet izdal sklep, da se sistematizira šola Razbor kot javna enorazredna ljudska šola. Tako se je redni pouk začel leta 1880, ko je na Razbor prišel prvi učitelj Martin Runovc. Isto leto je bilo v šolskem okolišu 106 šoloobveznih otrok, vendar se jih je v šolo vpisalo samo 59. V letu 1892 so namesto novogradnje za šolske namene prezidali obstoječo stavbo. Tako se je z leti večalo število vpisanih otrok in v šolskem letu 1911/12 je šolo obiskovalo že 112 učencev, ki so pouk obiskovali v dopoldanskem in popoldanskem času. Poučeval jih je učitelj, ki je bil istočasno tudi šolski vodja.

Učitelji na Razborju so se pogosto menjavali, saj so bili na delovno mesto dodeljeni za zelo kratek čas.

V naslednjih letih je število vpisanih otrok nihalo, prav tako tudi šolski obisk. Le-ta je bil navadno nizek zaradi oddaljenosti, hudih zim in snega, nekaj pa tudi zaradi dela na kmetijah. Leta 1934 je bilo vpisanih 126 otrok in s tem se je pojavila potreba po dvorazrednici, ki pa je bila leta 1936 uresničena. V času 2. svetovne vojne je bil ves pouk naravnan v nemškem jeziku, kasneje pa je šola služila nemški ali partizanski vojski. Ponovni začetek pouka po vojni je bil 1946.

V šolskem letu 1956/57 se je šola preimenovala v šolo Zarazber, kjer je pouk potekal v treh oddelkih (1.,2. razred – prvi oddelek, 3., 4. razred – drugi oddelek, 5., 6., 7., 8. razred – tretji oddelek).

Šole v občini so se začele združevati in tako se je leta 1961/62 šola združila z osnovno šolo Podgorca in postala oddelčna šola. V šolskem letu 1969/70 so bili na šoli štirje oddelki, v katere je bilo vpisanih 72 otrok. Konec leta 1978 so bili končani idejni načrti za temeljito adaptacijo šolske stavbe, h kateri so prispevali les in prostovoljno pomagali tudi krajani. Takrat je bilo na šoli 2 učencev od 1. do 8. razreda. Pouk je potekal v treh oddelkih, poučevali pa so trije učitelji. Leta 1981 je bila slovesna otvoritev nove šolske stavbe, ki je postavljena na mestu, kjer je stala stara šola. V šolskem letu 1996/97 so bili na šoli spet štirje kombinirani oddelki, kjer so učence od 1. do 8. razreda poučevali štirje učitelji.

V šolskem letu 2009/10 je na šoli  25 učencev. Pouk še vedno poteka v treh kombiniranih oddelkih (1., 2., 3. razred), (4., 5., 6. razred) in (7., 8., 9. razred).

Zelo spodbudno in pozitivno je, da učenci po zaključenem šolanju na podružnični šoli Razbor nadaljujejo šolanje na srednjih, višjih in visokih šolah ali dobro gospodarijo na kmetijah.

ZNAČILNOSTI KRAJA RAZBOR

Razbor je hribovska vas, ki je razdeljena na Spodnji in Zgornji Razbor. Kmetije so druga od druge precej oddaljene. Razborčani živijo predvsem od kmetijstva. Središče vasi s šolo, cerkvijo in gostilno leži na nadmorski višini 885 m. Nad Razborjem se dviga Uršlja gora.


Share Button
 Posted by on 10. 1. 2010 at 11:21