Dec 112013
 

DRUŠTVO  UČITELJEV PODRUŽNIČNIH  ŠOL

 in

OSNOVNA  ŠOLA  DOBRAVLJE S PODRUŽNIČNIMI ŠOLAMI

organizirata 14. strokovni posvet Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije na temo

“LEPOTA IN MOČ BESEDE.”

Ob tem razpisujeta likovni natečaj na temo RIŠEM BESEDO.

Kratek opis teme

»Beseda je misel, preobražena v vibracijo; okoli sebe oddajaš tisto, kar je bila prej zgolj energija.« (Paulo Coelho)

Kako na vas vpliva moč besed, ki jih preberete, slišite, jih nekdo izreče ali zapoje in so namenjene vam? Kaj vam sporočajo, kako se ob tem počutite?

Kakšne bi bile te besede, če bi jih upodobil slikar, grafik, kipar? Bi imele barvo, dimenzijo? Kako bi jih upodobili vi?

Bodite ustvarjalni in narišite, naslikajte besede z barvami ali v črno-belem svetu, ustvarite odtise ali se z besedami poigrajte kot kipar.

Razpisni pogoji

Na natečaju sodelujejo učenke in učenci od 1. do 9. razreda podružničnih šol. Likovne izdelke lahko izdelajo v vseh likovnih tehnikah, oblikovanih na ploskvi, v velikosti do 50 x 70 cm.

Vsaka šola lahko pošlje največ 6 likovnih del.

S tem, ko učenci sodelujejo na natečaju, se strinjajo, da so njihova dela lahko javno objavljena. Poslanih del ne vračamo.

Kategorije:

KATEGORIJA

UDELEŽENCI

A

učenci 1. triletja

B

učenci 2. triletja

C

učenci 3. triletja

Oddaja izdelkov

Na hrbtni strani likovnega dela s tiskanimi črkami napišite naslednje podatke:

  • ime in priimek avtorja, razred, oddelek in  starost,
  • naslov likovnega dela,
  • ime in priimek mentorja,
  • točen naziv, polni naslov  ter žig šole,
  • elektronski naslov šole oz. mentorja.

Izdelke pošljite najkasneje do petka, 28. februarja 2014, na naslov: OŠ DOBRAVLJE, Dobravlje 1, 5263 Dobravlje, s pripisom »likovni natečaj  RIŠEM BESEDO«. Izdelki naj ne bodo poslani v tulcu.

Širši izbor likovnih del bomo razstavili, najboljši trije izdelki iz vsake kategorije pa bodo nagrajeni in objavljeni v zborniku.

Otvoritev razstave in podelitev priznanj bosta potekala v času strokovnega srečanja Društva učiteljev podružničnih šol, 12. aprila 2014,  v Domu krajanov v Vipavskem Križu.

Podrobnejše informacije dobite pri organizatorkah Nataši Valič (05/3671471) in Mateji Soban (05 3684703) ali ravnateljici OŠ Dobravlje, Mirjam Kalin ( 051 323 234).

Dobravlje, 6. december 2013

Članici strokovne komisije                                          Predsednica DUPŠ

Irena Jazbar                                                                        Katja Bolko

Maja Štefin

Organizatorki strokovnega posveta                           Ravnateljica OŠ Dobravlje

Nataša Valič                                                                         Mirjam Kalin

Mateja Soban