Okt 282007
 


OSNOVNI PODATKI

OSNOVNA ŠOLA HRUŠEVEC – ŠENTJUR

Podružnična šola Kalobje

Kalobje 15

3233 Kalobje

Tel.: 746-16-93

Elektronski naslov: poskalobje@gmail.com

Naslov spletne strani: http://kalobje.si

Vodja šole: Marija Kukovič

ZNAČILNOSTI, ZANIMIVOSTI KRAJA

Na vrhu klanca Jezerce se z glavne ceste Planina – Šentjur odcepi cesta proti Kalobju. Kalobje je 621 m visok hrib s 659 prebivalci. Vasica je krajevno, centralno naselje s šolo, pošto, gasilskim domom, gostiščem, trgovino in župnijo.

Legenda pravi, da je nekoč stari možiček iz doline prišel in razmišljati začel. Ko razmišlja in počije, iz daljave čuje glas, kot da nekdo kalo bije. In tako se možiček odločil je, da temu kraju bi dal ime Kalobje.

Na Kalobju so bili najdeni tudi Kalobški rokopisi, ki so shranjeni v univerzitetni knjižnici v Mariboru.

ŠOLSKI OKOLIŠ IN UČENCI

Naš šolski okoliš obsega vasi: Kalobje, Kostrivnica, Podlešje, Jazbin Vrh, Trno, Vodice, Trška Gorca, Planinca.

Število učencev v šolskem letu 2015/16:

1. in 2. razred: 12 učencev;

3., 4. in 5. razred: 8 učencev

KRATKA ZGODOVINA ŠOLE

Začetek šolstva sega v leto 1842. Pouk se je odvijal v lesenem šolskem poslopju. Šolska stavba je bila zgrajena leta 1898. Med 2. sv. vojno je bila požgana, leta 1947 prvič obnovljena, leta 1970 drugič, večja obnovitvena dela pa so bila opravljena leta 1983. Do leta 1971 je bila šola Kalobje samostojna, nato pa je postala podružnica.

Najstarejša šolska kronika je ohranjena iz leta 1916/17. Takrat je šolo obiskovalo 225 učencev, v šol. letu 1969/70 še 130 učencev, v šol. letu 1975/76 v dveh kombiniranih oddelkih 37 učencev, leta 1994/95 je bilo 18 učencev.

KAJ POČNEMO NA NAŠI ŠOLI?

Na naši šoli dogaja veliko zanimivega, kar pritegne k sodelovanju tako učence kot tudi starše.

Učenci so vključeni v naslednje interesne dejavnosti: dramsko-recitacijski krožek, krožek ročnih del, cici vesela šola, vesela šola, plesni krožek, šolska hranilnica.

Sodelujemo pri različnih projektih (Comenius), na raznih tekmovanjih in prireditvah. Skozi celo šolsko leto potekajo na šoli kulturne dejavnosti, športni, naravoslovni in tehniški dnevi ter delavnice s starši in učenci.

Share Button
 Posted by on 28. 10. 2007 at 10:35