Okt 282007
 


Tel. št. šole: 02 82 38 091

E-pošta: pos-javorje@guest.arnes.si

Spletni naslov: http://www.os-crna.si/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=107

Kontaktna oseba: Bojana Hudrap

POŠ Javorje
Javorje 27
2393 Črna na Koroškem

POŠ JAVORJE je najvišja OŠ v Sloveniji, ki je v šolskem letu 2001/2002 postala popolna devetletka. Leži 1150 m nad morjem med Smrekovcem, Peco in Uršljo goro, na vzhodu pa se svet spušča v šaleško kotlino, tako da so Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec in Velenje približno enako oddaljeni večji kraji od nas. Kmetije v našem kraju so celki, vsi učenci naše šole pa izhajajo iz kmečkih družin. Kmetije leže na prisojni strani pobočja, ki je obrnjeno proti Smrekovcu, osojne lege pa so poraščene z obsežnimi (pretežno smrekovimi) gozdovi, ki so tudi glavni vir dohodka naših prebivalcev.

Prve “nedeljske” šole so se začele v Javorju že leta 1850, ko so otroke (neobvezno) poučevali župniki ob četrtkih in nedeljah. Po nekaterih podatkih naj bi se nato vsakodnevni pouk začel leta 1889, vendar je bil občasno prekinjen.

Leta 1901 je postala šola obvezna, pouk pa je bil vsak dan. Učil je župnik, ki je hkrati opravljal tudi delo dušnega pastirja v tej najvišji fari v Sloveniji. Najdlje je učil župnik in učitelj g. Ludvik Viternik, ki je bil poleg tega tudi skladatelj in kmet. Ob začetku 2. svet. vojne so ga pregnali, zato med vojno ni bilo pouka.
Po vojni je za nekaj mesecev prišel poučevat partizanski učitelj, aprila leta 1946 pa je prišla na šolo prva učiteljica in od takrat deluje šola nemoteno. Najdaljši “staž” med učiteljicami si je prislužila ga. Anica Grabner.

V sto letih je javorskim učencem delilo učenost 6 župnikov in 30 učiteljev.

Šola je bila približno pol stoletja samostojna, zdaj pa je podružnica OŠ Črna na Koroškem.

Share Button
 Posted by on 28. 10. 2007 at 10:05