Okt 282007
 


PODRUŽNIČNA ŠOLA DOLŽ

Matična šola: OŠ Stopiče

Naslov: Šolska cesta 11, Dolž, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 30 80 920

Naslov spletne strani: http://www.osstopice.si/

Elektronski naslov: podruznica.dolz@siol.net

Vodja podružnice: Mojca Pavlin

ŠOLSKI OKOLIŠ IN UČENCI

Šolski okoliš zajema vasi: Dolž, Zajčji Vrh, Sela pri Zajčjem Vrhu, Vrhe in Iglenik.

V letošnjem šolskem letu šolo obiskuje 22 učencev:

  • 1. in  2.razred:  7 + 6 učencev
  • 3. in 4. razred:  5 + 4  učenci

V vrtcu delujeta dva oddelka:

  • skupina Piščančki:  12 otrok
  • skupina Miške: 20 otrok

ZAPOSLENI

Suzana Klobučar: kombinirani oddelek 1. in 2. razreda

Simona Poljanec: kombinirani oddelek 3. in 4. razreda

Simona Kastrevc:  druga strokovna delavka v 1. razredu

Staša Kobe: podaljšano bivanje, knjižnica

Melita Štangelj: TRA v 3. razredu  in TJA v 4. razredu

Breda Zajc: ŠVZ v kombiniranem oddelku 1.,2. razreda

Janja Klobčar: vzgojiteljica v skupini Miške

Mojca Dobravec: pomočnica vzgojiteljice v skupini Miške

Barbara Meglič: vzgojiteljica v skupini Piščančki

Mateja Blažič: pomočnica vzgojiteljice v skupini Piščančki

Darinka Juršič: kuharica in snažilka

Share Button
 Posted by on 28. 10. 2007 at 9:54