Strokovni posveti

Nov 262009
 

DRUŠTVO UČITELJEV PODRUŽNIČNIH ŠOL in PODRUŽNIČNA ŠOLA VRHPOLJE PRI MORAVČAH razpisujeta literarni natečaj za najlepšo pesem, domišljijski spis, strip … za PODRUŽNIČNE ŠOLE SLOVENIJE: ČEBELA JE ŽIVAL SONCA IN ZRAKA […več…]

 Posted by on 26. 11. 2009 at 18:35
Nov 222009
 

RAZPIS 2. GLEDALIŠKI FESTIVAL PODRUŽNIČNIH ŠOL SLOVENIJE »NA VASI JE VESELO« SREDA, 14. april  2010, v DVORANI NA MLINŠAH.

 Posted by on 22. 11. 2009 at 19:43
Nov 222009
 

RAZPIS 2. GLEDALIŠKI FESTIVAL PODRUŽNIČNIH ŠOL SLOVENIJE »NA VASI JE VESELO« SREDA, 14. april  2010, v DVORANI NA MLINŠAH. Namen festivala je prikazati  gledališko dejavnost  in s tem vzpodbuditi razvoj […več…]

 Posted by on 22. 11. 2009 at 19:43
Apr 252009
 

Zahvaljujem se vsem, ki ste s svojo pisano besedo, slikovnim gradivom, strokovno pomočjo ali kako drugače pripomogli k izidu zbornika ter biltena ob 9. strokovnem posvetu Društva učiteljev podružničnih šol […več…]

 Posted by on 25. 4. 2009 at 10:28