Druge dejavnosti DUPŠ

Sep 242011
 

Preberite sporočilo MŠŠ našemu društvu o upoštevanju predlogov na osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o OŠ, ki smo jih oblikovali in posredovali v času javne razprave.

 Posted by on 24. 9. 2011 at 5:38