Druge dejavnosti DUPŠ

Apr 172014
 
Vabilo na predstavo

Gledališko skupino Smreka sestavljajo učiteljice podružničnih šol Slovenije, ki prihajajo iz Idrije, Murske Sobote, Sevnice, Radeč, Kranja, Mlinš, Šentlamberta … S predstavo, ki smo jo pripravili za naš strokovni posvet […več…]

 Posted by on 17. 4. 2014 at 20:18