Okt 282007
 


ŠOLA SKOZI ČAS

Šola je bila ustanovljena 1909. leta. Pouk pa se je začel v šolskem letu 1910/11.

Od leta 1911 do 1941 o šoli nimamo podatkov.

1941. leta so šolo zasedli Italijani. Leta 1942 so jo partizani požgali. Zgorela je vsa oprema, arhiv in knjige. Pouka ni bilo do konca vojne.

Obnova šole je trajala dve leti. Dvorazredni pouk je medtem potekal v bližnji Klobučarjevi hiši na Ruperč vrhu.

1948/49 se je v obnovljeni šoli začel pouk s 160. učenci od 1. do 6. razreda.

Od leta 1949 do 1959 so učenci obiskovali pouk od 1. do 8. razreda. V tem obdobju so bila opravljena večja dela, napeljana je bila elektrika in zasajen sadovnjak.

Od 1960 leta se je pouk izvajal le od 1. do 4. razreda.

1963 leta je postala podružnica OŠ Šmihel z učenci od 1. do 5. razreda.

1976 je KS Birčna vas zgradila pri šoli prizidek za potrebe šole in KS.

Leta 1977 je bila ukinjena podružnična šola na Lazah in učenci so se prešolali na podružnico Birčna vas.

1980 je bilo šolsko igrišče opremljeno z igrali.

1983 je bilo napeljano centralno ogrevanje.

V letu 1986/87 je bil uvedel enoizmenski pouk.

Od leta 1983 naprej so se učni pogoji izboljševali s sodobno opremo in s sodobnimi učnimi pripomočki. Potekala so tudi obnovitvena dela.

V letu 2002/03 smo prešli na devetletno OŠ.

O BIRČNI VASI

BIRČNA VAS je obcestna vas. Cesta pelje od Novega mesta proti Črnomlju. V šolski okoliš je zajetih 10 vasi in zaselkov. Ljudje so večinoma zaposleni v bližnjem Novem mestu. Ukvarjajo pa se še s poljedelstvom, vinogradništvom in živinorejo. V bližnji okolici so griči Ruperč vrh, Cerovec in Ljuben, ki so zasajeni z vinsko trto. Tu pelje tudi Podgorjanska vinska cesta. Z gričev pa lahko opazujemo Gorjance, Kočevski Rog in znano smučarsko središče Bela.

Posebnost našega kraja je 60 metrska sekvoja, ki stoji ob ruševinah gradu Ruperč vrh. Stara je več kot 250 let.

V kraju imamo železniško postajo, Vinski hram Žagar, cvetličarno Zupančič, Renaultov servis in servis zavor, Orodjarstvo Žagar in podjetje Proles.

V Birčni vasi že več kot 30 let deluje moški pevski zbor Ruperč vrh in več kot 50 let Prostovoljno gasilsko društvo Birčna vas.

DEJAVNOSTI IN DELO NA ŠOLI

NAŠA ŠOLA je podružnična šola Birčna vas. Njena matična šola je OŠ Šmihel. Podružnica Birčna vas stoji na začetku Birčne vasi. Objema jo gozd z zelenimi travniki. Od Novega mesta je oddaljena šest kilometrov. Letos jo obiskuje 53 učencev od 1. do 4. razreda. Na šoli poučujejo štiri učiteljice in vzgojiteljica. Za prehrano, red in čistočo skrbi kuharica, ki je obenem tudi snažilka. Določene dejavnosti pa dopolnjujejo tudi učitelji iz matične šole. Imamo pet sodobno opremljenih učilnic in knjižnico, v kateri se dogaja veliko zanimivega. Telovadnice nimamo, imamo pa veliko in z igrali opremljeno igrišče. Več let že aktivno sodelujemo s predstavitvijo projektov na srečanju podružničnih šol Slovenije. Kot člani Unescove mreže ASP šol, sodelujemo na mednarodnih taborih in izvajamo skupne vsebine. Naši učenci velikokrat dosegajo vidne rezultate na likovnih in literarnih natečajih. Čeprav je šola majhna, se v njej dogaja marsikaj zanimivega. Učenci sodelujejo v več različnih interesnih dejavnostih. Skupaj s KS Birčna vas in Uršna sela pripravljajo kulturne prireditve in delovne akcije.

Share Button
 Posted by on 28. 10. 2007 at 9:45