Okt 282007
 


PODRUŽNIČNA ŠOLA DOLŽ

Matična šola: OŠ Stopiče

Naslov: Šolska cesta 11, Dolž, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 30 80 920

Naslov spletne strani: http://www.osstopice.si/

Elektronski naslov: podruznica.dolz@siol.net

Vodja podružnice: Mojca Pavlin

ŠOLSKI OKOLIŠ IN UČENCI

Šolski okoliš zajema vasi: Dolž, Zajčji Vrh, Sela pri Zajčjem Vrhu, Vrhe in Iglenik.

V letošnjem šolskem letu šolo obiskuje 22 učencev:

  • 1. in  2.razred:  7 + 6 učencev
  • 3. in 4. razred:  5 + 4  učenci

V vrtcu delujeta dva oddelka:

  • skupina Piščančki:  12 otrok
  • skupina Miške: 20 otrok

ZAPOSLENI

Suzana Klobučar: kombinirani oddelek 1. in 2. razreda

Simona Poljanec: kombinirani oddelek 3. in 4. razreda

Simona Kastrevc:  druga strokovna delavka v 1. razredu

Staša Kobe: podaljšano bivanje, knjižnica

Melita Štangelj: TRA v 3. razredu  in TJA v 4. razredu

Breda Zajc: ŠVZ v kombiniranem oddelku 1.,2. razreda

Janja Klobčar: vzgojiteljica v skupini Miške

Mojca Dobravec: pomočnica vzgojiteljice v skupini Miške

Barbara Meglič: vzgojiteljica v skupini Piščančki

Mateja Blažič: pomočnica vzgojiteljice v skupini Piščančki

Darinka Juršič: kuharica in snažilka

Share Button
 Posted by on 28. 10. 2007 at 9:54
Okt 282007
 


PODRUŽNIČNA ŠOLA DOLIČ
Matična šola : OŠ Mislinja

Naslov:
Srednji Dolič 4
2382 Mislinja

Telefon: 02/ 88 56 632
Kontaktna oseba: Lilijana Sevčnikar
Elektronski naslov: lilijana.sevcnikar@guest.arnes.si


Share Button
 Posted by on 28. 10. 2007 at 9:52
Apr 292006
 

ZAPISNIK
6. občnega zbora Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije
z dne 8. aprila 2006
v OŠ Tržič, podružnici Podljubelj in Lom pod Storžičem
s pričetkom ob 13. uri

Zapisnik 6. občnega zbora DUPŠ Zapisnik 6. občnega zbora DUPŠ (22.14 KB), april 2006

Na občnem zboru je bilo prisotnih 71 članov. Bili so prisotni vsi člani upravnega odbora, opravičeno odsotna pa je bila Irena Gaberšek iz častnega razsodišča.

Continue reading »

Share Button
 Posted by on 29. 4. 2006 at 11:00