Okt 282007
 


Spletna stran podružnične šole Kisovec: http://www.o-tozagorje.tb.edus.si/_sola/kisovec/main.asp

Spletna stran matične šole (OŠ Toneta Okrogarja, Zagorje): http://www.o-tozagorje.tb.edus.si/

Share Button
 Posted by on 28. 10. 2007 at 11:54
Okt 282007
 

Naslov spletne strani: https://www.os-smartnolitija.si/podruznicne-sole/ps-velika-kostrevnica

Elektronski naslov: ps.v-kostrevnica@guest.arnes.si

Share Button
 Posted by on 28. 10. 2007 at 10:48
Okt 282007
 


Naslov spletne strani: https://www.os-smartnolitija.si/podruznicne-sole/ps-stangarske-poljane

Elektronski naslov: ps.stang-poljane@guest.arnes.si

Share Button
 Posted by on 28. 10. 2007 at 10:48