Okt 082023
 

https://365.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174991587

Share Button
 Posted by on 8. 10. 2023 at 19:17
Sep 212023
 

https://365.rtvslo.si/arhiv/panorama/174987972

Share Button
 Posted by on 21. 9. 2023 at 8:58
Sep 192023
 
 1. člen
  (višji svetnik s posebnimi pogoji)
  Ne glede na 13. člen tega pravilnika lahko do 1. septembra 2028 v naziv višji svetnik napreduje strokovni delavec, pomočnik ravnatelja, ravnatelj ali direktor, ki je naziv svetnik
  pridobil v skladu s pogoji, določenimi v pravilniku 2002:
  – ima naziv svetnik najmanj pet let in ima najmanj 35 let delovne dobe

Iz pravilnika o napredovanju v nazive :

 1. člen 

(napredovanje v naziv na predlog ravnatelja oziroma direktorja) 

(1) Predlog za napredovanje v naziv se vloži na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, kadar predlaga napredovanje ravnatelj oziroma direktor ali svet vzgojno-izobraževalnega zavoda.

(2) K predlogu za napredovanje v naziv mentor v skladu z 8. členom tega pravilnika in v naziv svetovalec v skladu z 9. členom tega pravilnika se priložita utemeljitev ocene delovne uspešnosti in mnenje pristojnega strokovnega organa vzgojno-izobraževalnega zavoda o utemeljitvi ocene delovne uspešnosti.

(3) K predlogu za izjemno napredovanje v naziv svetovalec v skladu z 10. členom tega pravilnika in svetnik v skladu z 12. členom tega pravilnika se priložijo utemeljitev ocene delovne uspešnosti, mnenje pristojnega strokovnega organa vzgojno-izobraževalnega zavoda o utemeljitvi ocene delovne uspešnosti in dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu.

(4) K predlogu za napredovanje v naziv svetnik v skladu z 11. členom tega pravilnika, višji svetnik v skladu s 13. členom tega pravilnika in k predlogu za izjemno napredovanje v naziv višji svetnik v skladu s 14. členom tega pravilnika se priložijo utemeljitev ocene delovne uspešnosti, mnenje pristojnega strokovnega organa vzgojno-izobraževalnega zavoda o utemeljitvi ocene delovne uspešnosti, dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu ter dokazila o uspešno končanih programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.

(5) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za predlog za napredovanje v naziv, kadar predlaga napredovanje v naziv direktor ali svet javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja.

 1. člen 

(odločanje o napredovanju v naziv) 

(1) Na podlagi vloženega predloga za napredovanje v naziv se vodi postopek v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.

(2) O napredovanju v naziv v skladu s tem pravilnikom odloči minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister).

(3) Naziv se pridobi:

– 1. decembra, če je bil predlog za napredovanje vložen do vključno zadnjega dne novembra;

– 1. marca, če je bil predlog vložen do vključno zadnjega dne februarja;

– 1. maja, če je bil predlog vložen do vključno zadnjega dne aprila;

– 1. julija, če je bil predlog vložen do vključno zadnjega dne junija;

– 1. oktobra, če je bil predlog vložen do vključno zadnjega dne septembra.

(4) Dokončna odločba o podelitvi naziva strokovnemu delavcu oziroma pomočniku ravnatelja je podlaga ravnatelju oziroma direktorju za določitev plače strokovnemu delavcu oziroma pomočniku ravnatelju v skladu s pridobljenim nazivom.

Share Button
 Posted by on 19. 9. 2023 at 10:17
Sep 032023
 

Podružnične šole so biseri šolskega sistema

Share Button
 Posted by on 3. 9. 2023 at 8:49
Sep 032023
 

Share Button
 Posted by on 3. 9. 2023 at 8:47
Avg 162023
 

Spoštovane kolegice in kolegi!

Vodna ujma, ki je prizadela velik kos naše države, je čas, ki ga lahko izražamo s sočutjem, ki nam/vam bo pomagalo preživeti to preizkušnjo. Strašljivo dogajanje ste nekateri doživeli osebno. Optimistično opazujemo in spremljamo dogajanje ob izjemni človeški solidarnosti.

Tistim, katerim se je osebno zgodilo, želimo sporočiti, da smo z Vami. Želimo pomagati tam, kjer našo pomoč potrebujete.

Prav tako smo pripravljeni pomagati pri materialnih potrebščinah za osnovno delo podružnic, kjer je prišlo do poplav.

Predlagamo, da s predsednico Katjo Bolko vzpostavite kontakt in sporočite, kaj potrebujete, česa in kdaj si želite. Že večkrat smo dokazali, da skupaj zmoremo veliko, in kar bo v naši moči, bomo to storili skupaj.

Predvsem Vam sporočamo, da niste in ne boste ostali sami.

Share Button
 Posted by on 16. 8. 2023 at 20:14
Jul 192023
 

19. in 20. 4. 2024 se bo odvijal posvet DUPŠ na Podružnični šoli Griblje, tema pa bo Podružnična šola in kraj z roko v roki.

S podrobnostmi vas bomo pravočasno seznanili. Vabljeni k sodelovanju! 

Share Button
 Posted by on 19. 7. 2023 at 9:10
Jun 102023
 

https://www.idrija.com/_files/ugd/395d73_8529713c8ac34d878917be71ee8e0198.pdf

http://www.primorskival.si/novica.php?oid=19472

Share Button
 Posted by on 10. 6. 2023 at 18:52