Nov 252010
 

Vabilo na 11. strokovni posvet in občni zbor Društva učiteljev podružničnih šol z naslovom

GIBANJE JE JEZIK OTROK,

ki bo potekal 8. in 9. aprila 2011 na OŠ Šmartno v Tuhinju, POŠ Motnik.

Tema letošnjega strokovnega posveta je namenjena gibanju, kot vodilu zdravega načina življenja. Naš znani Kamničan, alpinist Tomaž Humar, je dejal: »Kjer je volja, tam je pot«.

Zavedamo se, da izkustveno učenje izhaja iz načela, da se učenec nauči največ takrat, ko nekaj naredi sam. V dejavnosti na prostem, kjer imajo zelo pomembno vlogo igre, je vključeno tudi razvijanje gibalnih sposobnosti, kar dodatno prispeva k temu, da imajo otroci tovrstne dejavnosti radi in si jih bolje zapomnijo. S skupinskim delom, pri čemer se od posameznika pričakuje sodelovanje, razvijajo tudi sposobnost medsebojne komunikacije in prilagajanja. Vse to pa je dobra popotnica za življenje posameznika.

V okviru letošnjega strokovnega posveta in občnega zbora bomo organizirali različne dejavnosti:

 • strokovni posvet – pridružila pa se nam bosta predavatelja: doc. dr. Vesna Štemberger ter športni pedagog in alpinist Viki Grošelj,
 • občni  zbor DUPŠ ter ostale aktivnosti,
 • gledališki festival,
 • likovni in literarni natečaj na temo Gibanje je jezik otrok.

Na strokovnem posvetu lahko sodelujete na različne načine:

 • s predstavitvijo prispevka, ki bo objavljen v zborniku,
 • z objavo prispevka v zborniku,
 • s predavanjem,
 • na gledališkem festivalu,
 • na likovnem natečaju Gibanje je jezik otrok,
 • na literarnem natečaju Gibanje je jezik otrok,
 • drugo (npr. razstava, pripišite) _______________________________________ .

Za aktivno sodelovanje na posvetu se zaradi lažje organizacije s priloženo prijavnico prijavite najkasneje do 15. januarja 2011.

Prijavi priložite tudi osnutek prispevka. Prispevke, ki jih bomo objavili v zborniku, je potrebno oddati do 15. februarja 2011. Prijavnica z navodilom za pisanje osnutka in prispevka bo objavljena na naši spletni strani.

Podrobnejše informacije o strokovnem posvetu dobite pri Vidi Kovačič (vida.kovacic2@guest.arnes.si).

Z velikim veseljem pričakujemo zanimive prispevke in Vas prav lepo pozdravljamo.

Motnik, 24. 11. 2010

Vodja POŠ Motnik in pred. org. odbora:
Vida Kovačič
Lučka Drganc
Ravnateljica OŠ Šmartno v Tuhinju:
Jožica Hribar

Predsednica DUPŠ:
Metka Behek

 


11. strokovni posvet in občni zbor Društva učiteljev podružničnih šol

GIBANJE JE JEZIK OTROK,

bo potekal 8. in 9. aprila 2011 na OŠ Šmartno v Tuhinju, POŠ Motnik.

Šola je ustanova, kjer si iz leta v leto generacije pridobivajo znanje. Majhne šole – podružnične šole – so v podeželskem okolju gonilo razvoja in srce kulturnega dogajanja v kraju. Tako je že preko petdeset let.

Na različnih srečanjih učiteljev podružničnih šol je bilo ugotovljeno, da je povezanost podružničnih šol v današnjem času zelo pomembna in potrebna, ker se srečujemo s specifičnimi nalogami pri delu. Zato se je leta 2000 ustanovilo Društvo učiteljev podružničnih šol – DUPŠ.

Že nekaj let društvo organizira različna izobraževanja, strokovne posvete o različnih aktualnih temah, izmenjavo izkušenj in reševanje podobnih problemov ter različne strokovne ekskurzije v zamejstvo. Društvo predstavlja delo in dejavnosti podružničnih šol širši javnosti. Vsako leto se strokovni posvet in srečanje odvija na drugi podružnični šoli, torej v različnih krajih Slovenije. Letos bo posvet potekal na OŠ Šmartno v Tuhinju, podružnični šoli Motnik.

Tema letošnjega strokovnega posveta je namenjena gibanju, kot vodilu zdravega načina življenja in aktivnostim v naravi. Naš znani Kamničan, alpinist Tomaž Humar, je dejal: »Kjer je volja, tam je pot«. Zavedamo se, da izkustveno učenje izhaja iz načela, da se učenec nauči največ takrat, ko nekaj naredi sam. V dejavnostih na prostem, kjer imajo zelo pomembno vlogo igre, je vključeno tudi razvijanje gibalnih sposobnosti, kar dodatno prispeva k temu, da imajo otroci tovrstne dejavnosti radi in si jih bolje zapomnijo. S skupinskim delom, pri čemer se od posameznika pričakuje sodelovanje, razvijajo tudi sposobnost medsebojne komunikacije in prilagajanja. Vse to pa je dobra popotnica za življenje posameznika.

Ob strokovnem posvetu in občnem zboru  DUPŠ, ki bo potekalo 8. in 9. aprila 2011 na POŠ Motnik, bomo organizirali različne dejavnosti:

 • strokovni posvet in srečanje bo potekalo dva dni; prvi dan bo namenjen temi strokovnega posveta gibanju, kot vodilu zdravega načina življenja in aktivnostim v naravi, pridružila pa se nam bosta tudi predavatelja doc. dr. Vesna Štemberger ter športni pedagog in alpinist Viki Grošelj,
 • drugi dan  bo občni  zbor DUPŠ ter ostale aktivnosti,
 • izdali bomo  Bilten in Zbornik prispevkov 11. strokovnega posveta Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije,
 • v okviru srečanja bomo izvedli likovni in literarni natečaj  na temo Gibanje je jezik otrok,
 • predstavila se bo tudi gledališka skupina »Smreka«,
 • osrednja prireditev bo potekala v POŠ Motnik in v dvorani KS Motnik,
 • pripravili bomo razstavo prispelih literarnih in likovnih del v OŠ Šmartno in v dvorani KS Motnik, po izboru komisije bomo najboljše izdelke nagradili,
 • v šoli bodo po posameznih učilnicah potekale različne razstave,
 • udeležencem strokovnega posveta bomo prikazali zanimivosti Motnika in Kamnika,
 • za udeležence strokovnega srečanja  bo organizirano prenočevanje v Termah Snovik.

Podrobnejše informacije o strokovnem posvetu dobite pri Vidi Kovačič (vida.kovacic2@guest.arnes.si).

Vabljeni!

Motnik, 24. 11. 2010

 

Vodja POŠ Motnik in pred. org. odbora:
Vida Kovačič
Lučka Drganc
Ravnateljica OŠ Šmartno v Tuhinju:
Jožica Hribar

Predsednica DUPŠ:
Metka  Behek
Share Button
 Posted by on 25. 11. 2010 at 16:45