Najnovejši prispevki

Iz Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

člen (višji svetnik s posebnimi pogoji) Ne glede na 13. člen tega pravilnika lahko do 1. septembra 2028 v naziv višji svetnik napreduje strokovni delavec, pomočnik ravnatelja, ravnatelj ali direktor, ki […več…]

Pomoč ob poplavah

Spoštovane kolegice in kolegi! Vodna ujma, ki je prizadela velik kos naše države, je čas, ki ga lahko izražamo s sočutjem, ki nam/vam bo pomagalo preživeti to preizkušnjo. Strašljivo dogajanje […več…]

Zanimivosti

Zbirnik šol v transverzali