Mar 212018
 

Vabimo vas

na občni zbor  DUPŠ, ki bo v soboto, 21. aprila 2018,  ob 14.00 na PŠ Besnica.   

Dnevni red:

  1. Poročilo predsednice, odborov, komisij in delovnih skupin.
  2. Načrt dela – oblikovanje po skupinah.
  3. Sprejem poročil delovnih skupin in plana dela.
  4. Članarina za leto 2018.

Predsednica DUPŠ: Katja Bolko

 Posted by on 21. 3. 2018 at 6:12