Nov 282017
 

Podružnične šole v mirnem, domačem okolju so izjemnega pomena za razvoj zdravih medsebojnih odnosov med otroki. Stkejo se najpomembnejše vezi med šolo in aktivnim življenjem v domačem kraju.

V manjših skupinah je vsak posameznik slišan in upoštevan pri oblikovanju vaške skupnosti. S tem se mu razvija občutek varnosti in pripadnosti. Na majhnih podružničnih šolah učenci vzdržujejo stik z naravo in ohranjajo tradicijo domačega kraja. Učenci sodelujejo na krajevnih prireditvah s petjem, plesom, recitacijami in dramsko igro. Šola je središče dogajanja, ki ohranja življenje in poseljenost podeželja. Ljubezen do domačega kraja se razvije v otroštvu in jo nosimo s seboj celo življenje.

Temo letošnjega posveta, NARAVNI DIDAKTIČNI MATERIAL, smo izbrali zato, ker želimo poudariti pomen uporabe naravnih materialov v didaktične namene. Bogastvo, ki ga nudi narava, lahko brez škode za okolje uporabimo kot učno sredstvo. Nudi nam toplino, ponuja širok spekter uporabe pri različnih predmetih.

Društvo učiteljev podružničnih šol – DUPŠ, ki je bilo ustanovljeno leta 2000 z namenom povezovanja le-teh, že nekaj let organizira različna izobraževanja, strokovne posvete o aktualnih temah, izmenjavo izkušenj ter strokovno sodelovanje z zamejstvom. Vsako leto se strokovni posvet in srečanje odvijata na drugi podružnični šoli, torej v različnih krajih Slovenije. Na ta način se naše delo predstavlja širši javnosti.

V okviru dvodnevnega strokovnega srečanja načrtujemo naslednje aktivnosti:

 • strokovni posvet na temo NARAVNI DIDAKTIČNI MATERIAL,
 • predstavitev prispevkov v obliki tematskih delavnic,
 • organizacijo likovnega natečaja,
 • organizacijo literarnega natečaja,
 • izdajo zbornika strokovnih prispevkov in biltena,
 • kulturno prireditev,
 • občni zbor,
 • nastop gledališke skupine učiteljev podružničnih šol SMREKA,
 • ogled naravnih znamenitosti v krajih gostujočih podružničnih šol.

Na strokovnem posvetu lahko sodelujete na različne načine:

 • s predstavitvijo prispevka v obliki delavnic,
 • z objavo prispevka v zborniku,
 • na otroškem gledališkem festivalu,
 • na likovnem natečaju,
 • na literarnem natečaju,
 • le kot slušatelj.

Za aktivno sodelovanje na posvetu se zaradi lažje organizacije prijavite najkasneje do 19. januarja 2018, prijavnica bo objavljena na spletni strani društva. Prijavi priložite tudi osnutek prispevka.

Prispevke, ki jih bomo objavili v zborniku, je potrebno oddati do 16. februarja 2018. Navodila za pisanje so objavljena na spletni strani društva. Prispevke bo pregledala in izbrala strokovna komisija.

Podrobnejše informacije dobite pri organizatoricah Anici Kordež, anica.kordez@guest.arnes.si (04 2503 618), in Barbari Mesec Štular, barbara.stular@siol.net (04 2506 670), ali pri ravnatelju Pavlu Srečniku (04 2700 320).

Prijavnica za udeležbo na posvetu bo na spletni strani društva objavljena kasneje. Za udeležence srečanja bodo organizirane nočitve v bližini posveta.

Z veseljem pričakujemo zanimive, uporabne prispevke in Vas lepo pozdravljamo.

Podblica, 20. 11. 2017

Organizatorici strokovnega posveta

Anica Kordež

Barbara Mesec Štular

Ravnatelj

Pavel Srečnik

Predsednica DUPŠ

Katja Bolko