Jan 072017
 

Majhno povezuje, je lepo, dragoceno in neprecenljivo. Majhno zahteva posebno nego, pozornost in zaščito. Če tega nima, potem počasi, a zagotovo umre v senci velikih. Z vsako ugaslo podružnično šolo umre tudi košček identitete tega kraja. Vsi mi, ki delujemo na teh majhnih podeželskih biserih, se tega še posebej zavedamo in se jim predano razdajamo. Življenje in delo na podeželju preveva kolektivni duh, ki je rezultat sodelovanja in sožitja vseh, ki so tako ali drugače povezani s krajem. V procesu doseganja zastavljenih ciljev je slišan in pomemben prav vsak posameznik, ki močno prispeva k oblikovanju vaške identitete. Tako družbeno okolje vzbuja občutek varnosti, stabilnosti in pripadnosti.
Delo na podružnični šoli ni vedno lahko, z gotovostjo pa »podružničarji« trdimo, da je neizmerno lepo. Topli in odprti medsebojni odnosi, empatija, pogosta neformalna druženja na prireditvah, navezanost na svoj domači kraj, sodelovanje, so tisto več, kar lahko doživi le učitelj na podružnični šoli. Občutki, ko se starejši učenci kot ptice selivke vračajo na šolo, kjer so pridobivali prva šolska znanja so neprecenljivi. Podružnična šola živi s krajem in kraj živi z njo.

Temo letošnjega posveta, PESTROST PODEŽELJA, smo izbrali zato, ker želimo z njo poudariti presežek življenja in dela na podeželju. Povezanost ljudi pri vsakdanjih opravilih, medgeneracijsko učenje, sožitje z naravo, pestro kulturno življenje, sodelovanje med društvi in ohranjanje kulturne dediščine so dejavniki, ki mlade generacije učijo pripadnosti, odgovornosti in spoštovanja. Učitelji na podružničnih šolah smo ponosni, da smo s svojim doprinosom lahko del te zgodbe. Strokovni posvet učiteljev podružničnih šol nam omogoča, da lastne izkušnje delimo, pridobimo nova znanja, oboje povežemo in delimo naprej.
Društvo učiteljev podružničnih šol – DUPŠ, ki je bilo ustanovljeno leta 2000 z namenom povezovanja le-teh, že nekaj let organizira različna izobraževanja, strokovne posvete o aktualnih temah, izmenjavo izkušenj ter strokovno sodelovanje z zamejstvom. Vsako leto se strokovni posvet in srečanje odvijata na drugi podružnični šoli, torej v različnih krajih Slovenije. Na ta način se naše delo predstavlja širši javnosti.

V okviru dvodnevnega strokovnega srečanja načrtujemo naslednje aktivnosti:

 • strokovni posvet na temo PESTROST PODEŽELJA,
 • okroglo mizo na temo podružničnih šol,
 • predstavitev strokovnih prispevkov,
 • organizacijo likovnega natečaja UTRINKI PODEŽELJA,
 • organizacijo literarnega natečaja PODEŽELJE OSVOBAJA,
 • izdajo zbornika strokovnih prispevkov,
 • izdajo biltena,
 • razstavo del likovnega in literarnega natečaja ter izbor najboljših,
 • kulturne prireditve,
 • gledališki festival gledaliških skupin učencev podružničnih šol,
 • predstavo učiteljske gledališke skupine Smreka,
 • ustvarjanje s profesionalnimi gledališkimi igralci,
 • izvajanje gozdne pedagogike z ustvarjalci priročnika,
 • občni zbor DUPŠ,
 • ogled etnološke zbirke,
 • ogled Ostrovrharjevih goric,
 • ogled viteških oklepov v delavnici Martina Oblaka,
 • vožnjo s splavom po reki Savi.

Na strokovnem posvetu lahko udeleženci sodelujejo na različne načine:

 • z objavo prispevka v zborniku,
 • s predstavitvijo prispevka, ki bo objavljen v zborniku,
 • na gledališkem festivalu,
 • na likovnem natečaju,
 • na literarnem natečaju,
 • kot slušatelj in aktivni udeleženec delavnic,
 • kot igralci v gledališki skupini Smreka.

Za aktivno sodelovanje na posvetu se prijavite najkasneje do 14. februarja 2017. Prijavi priložite tudi kratek povzetek prispevka. Prijavnico pošljite na naslov: JZ OŠ Marjana Nemca Radeče, PŠ Svibno, Svibno 18, 1433 Radeče (s pripisom »za STROKOVNI POSVET«).

Prispevke, ki jih bomo objavili v zborniku, je potrebno oddati do 28. februarja 2017.

Navodila za pisanje in pošiljanje prispevka so objavljena na spletni strani društva.

Podrobnejše informacije dobite pri organizatoricah Jolandi Mohar, jolandamohar@gmail.com (031-436 266), Darji Žonta Kozinc, darja.zonta@gmail.com (041 395 480), in Katarini Kmetič, katarina.kmetic@gmail.com (031 679 119).

Za udeležence srečanja bodo organizirane nočitve v bližini posveta.

Organizacijski odbor strokovnega posveta:
Jolanda Mohar
Darja Žonta Kozinc
Katarina Kmetič
Ravnateljica JZ OŠ Marjana Nemca Radeče:
Katja Selčan
Predsednica DUPŠ:
Katja Bolko
Share Button