Dec 072017
 

Prispevek naj bo napisan v slovenščini z urejevalnikom Word. Uporabite pisavo Times New Roman, velikost pisave 12, razmik med vrsticami 1,5.

Prispevek naj ne bo daljši kot 10 strani (vključno s tabelami, fotografijami, grafi, literaturo in viri). Besedilo naj bo brez fotografij. Fotografije naj bodo poslane v posebni mapi kot priponka. V natisnjeni verziji označite, kje in katera fotografija  naj bo vstavljena.

Povzetku, ki naj ne bo daljši od ene strani, dodajte naslednje podatke: naslov prispevka, ime in priimek avtorja, mesto zaposlitve, naslov elektronske pošte in telefonsko številko.

Povzetke prispevkov oddajte do 19.  januarja 2018. Pošljite jih po elektronski pošti na anica.kordez@guest.arnes.si Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. soban.matejasbarbara.stular@siol.net in v natisnjeni verziji na spodnji naslov.

Naslov prispevka naj bo napisan z velikimi tiskanimi črkami, morebitni podnaslovi z malimi tiskanimi črkami. Držite se poravnave levo. Navedite tudi število strani. Za citiranje in navajanje virov uporabljajte splošne standarde (APA). Oddani prispevki naj bodo ustrezno lektorirani.

NE POZABITE izpolniti prijavnico za predstavitev v obliki delavnice.

Prispevke bo pregledala strokovna komisija in ustrezne uvrstila v zbornik. Neustrezne bo zavrnila.

Vaš celoten prispevek pošljite po elektronskem mediju in v natisnjeni verziji (besedili morata biti identični) najkasneje do 16. februarja 2018 na naslov: OŠ STRAŽIŠČE Kranj, Šolska ulica 3 s pripisom »ZA STROKOVNI POSVET«.

Podblica, 30. 11. 2017

Organizatorici strokovnega posveta

Anica Kordež

Barbara Mesec Štular

Ravnatelj

Pavel Srečnik

Predsednica DUPŠ

Katja Bolko

Share Button