Jan 162015
 

NAVODILO ZA  PISANJE  PRISPEVKA  ZA  OBJAVO  V  ZBORNIKU

ob 15. strokovnem posvetu Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije na temo:

MANJŠE JE LAHKO TUDI VEČJE

Prispevek naj bo napisan v slovenščini z urejevalnikom MS Word. Uporabite pisavo Times New Roman, velikost pisave 12, razmik med vrsticami 1,5.

Prispevek naj ne bo daljši kot 10 strani (vključno s tabelami, fotografijami, grafi, literaturo in viri). Besedilo naj bo brez fotografij. Fotografije naj bodo poslane v posebni mapi kot priponka. V natisnjeni verziji označite, kje in katera fotografija  naj bo vstavljena.

Povzetku, ki naj ne bo daljši od ene strani, dodajte naslednje podatke: naslov prispevka, ime in priimek avtorja, mesto zaposlitve, naslov elektronske pošte in telefonsko številko.

Povzetke prispevkov oddajte do 13. februarja 2015. Pošljite jih po elektronski pošti na naslov:  jesenik.maja @gmail.com Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali janez.bergant@guest.arnes.siTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javas in v natisnjeni verziji na spodnji naslov.

Naslov prispevka naj bo napisan z velikimi tiskanimi črkami, morebitni podnaslovi z malimi tiskanimi črkami. Držite se poravnave levo. Navedite tudi število strani. Za citiranje in navajanje virov uporabljajte splošne standarde (APA). Oddani prispevki naj bodo ustrezno lektorirani.

Vaš celoten prispevek pošljite po elektronskem mediju in v natisnjeni verziji (besedili morata biti identični) najkasneje do 13. marca 2015 na naslov: OŠ FRANA ALBREHTA, Šolska ulica 1, 1241 Kamnik, s pripisom »ZA STROKOVNI POSVET«.

Kamnik, 12. 1. 2015

Organizatorice strokovnega posveta
Ivanka Svetec
Vesna Jamšek
Jelka Vrhovnik
Maja Jesenik Štefin
Ravnatelj OŠ Frana Albrehta
Rafko Lah
Predsednica DUPŠ
Katja Bolko

Navodilo za pisanje prispevka za objavo v zborniku

 Posted by on 16. 1. 2015 at 19:37