Nov 282017
 

Kratek opis teme

Les nas obdaja vsepovsod;  v naravi, v stanovanju in  v šoli. Je naš nepogrešljiv, topel spremljevalec, učitelj, igrača, naše bogastvo …

Bodite ustvarjalni, poigrajte se z mislimi, čustvi ter z besedami in napišite pesem, zgodbo, pravljico, uganko … Zgoraj navedene besede so vam lahko v pomoč, vi pa pustite domišljiji prosto pot.

Razpisni pogoji

Na natečaju lahko sodelujejo učenke in učenci od 1. do 9. razreda podružničnih šol.

Vsaka šola lahko pošlje največ 6 besedil. Besedila bo pregledala strokovna komisija.

S tem, ko učenci sodelujejo na natečaju, se strinjajo, da so njihova dela lahko javno objavljena. Poslanih del ne vračamo.

Kategorije:

KATEGORIJA UDELEŽENCI
A učenci 1. triletja
B učenci 2. triletja
C učenci 3. triletja

Oddaja izdelkov

Literarne prispevke opremite z naslednjimi podatki:

  • ime in priimek avtorja, razred, oddelek in starost,
  • naslov besedila,
  • ime in priimek mentorja,
  • točen naziv, polni naslov ter žig šole,
  • elektronski naslov šole oz. mentorja.

Izdelke pošljite najkasneje do petka, 16. februarja 2018, na naslov: OŠ STRAŽIŠČE KRANJ, Šolska ulica 3, 4000 KRANJ, s pripisom »literarni natečaj LES V ŽIVLJENJU«.

Najboljši trije prispevki iz vsake kategorije bodo nagrajeni in objavljeni v zborniku. 

Otvoritev razstave in podelitev priznanj bosta potekala v času strokovnega srečanja Društva učiteljev podružničnih šol, 20. in 21. aprila 2018, v PŠ Besnica, Videmce 12, 4201 Zg. Besnica.

Podrobnejše informacije dobite pri organizatoricah:

Anica Kordež, PŠ Podblica, tel. 04 2503 618, e-mail; anica.kordez@guest.arnes.si

in Barbara Mesec Štular, PŠ Besnica, tel. 04 2506 670, e-mail; barbara.stular@siol.net.

Podblica, 23. 11. 2017

Vodja strokovne komisije

Vlasta Bolko

Predsednica DUPŠ

Katja Bolko

Organizatorici strokovnega posveta

Anica Kordež

Barbara Mesec Štular

Ravnatelj OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

Pavel Srečnik