Nov 282017
 

Kratek opis teme

Les nas obdaja vsepovsod; v naravi, v stanovanju in v šoli. Je naš nepogrešljiv, topel spremljevalec, učitelj, igrača, naše bogastvo …

Kako na vas vpliva sožitje življenja z lesom, uporaba pripomočkov, igranje z lesenimi igračami …

Kakšne bi bile te umetnine, če bi jih upodobil slikar, grafik, kipar?  Kako bi jih upodobili vi?

Bodite ustvarjalni in narišite, naslikajte našega spremljevalca z barvami ali v črno-belem svetu, ustvarite odtise ali slike na les.

 Razpisni pogoji

Na natečaju sodelujejo učenke in učenci od 1. do 9. razreda podružničnih šol. Likovne izdelke lahko izdelajo v vseh likovnih tehnikah, oblikovanih na ploskvi, v velikosti do 50 x 70 cm.

Vsaka šola lahko pošlje največ 6 likovnih del. Najboljše likovne izdelke bo izbrala strokovna komisija.

S tem, ko učenci sodelujejo na natečaju, se strinjajo, da so njihova dela lahko javno objavljena. Poslanih del ne vračamo.

Kategorije:

KATEGORIJA UDELEŽENCI
A učenci 1. triletja
B učenci 2. triletja
C učenci 3. triletja

Oddaja izdelkov

Na hrbtni strani likovnega dela s tiskanimi črkami napišite naslednje podatke:

  • ime in priimek avtorja, razred, oddelek in starost,
  • naslov likovnega dela,
  • ime in priimek mentorja,
  • točen naziv, polni naslov ter žig šole,
  • elektronski naslov šole oz. mentorja.

Izdelke pošljite najkasneje do petka, 16. februarja 2018, na naslov: OŠ STRAŽIŠČE KRANJ, Šolska ulica 3, 4000 Kranj, s pripisom »likovni natečaj LES V ŽIVLJENJU«. Izdelkov ne pošiljajte v tulcu.

Širši izbor likovnih del bomo razstavili, najboljši trije izdelki iz vsake kategorije pa bodo nagrajeni in objavljeni v zborniku.

Otvoritev razstave in podelitev priznanj bosta potekala v času strokovnega srečanja Društva učiteljev podružničnih šol, 20. in 21. aprila 2018, v PŠ Besnica, Videmce 12, 4201 Zg. Besnica.

Podrobnejše informacije dobite pri organizatoricah:

Anica Kordež, PŠ Podblica, tel. 04 2503 618, e-mail; anica.kordez@guest.arnes.si

in Barbara Mesec Štular, PŠ Besnica, tel. 04 2506 670, e-mail; barbara.stular@siol.net.

Podblica, 23. 11. 2017

Vodja strokovne komisije

Andreja Oblak Jamnik

Predsednica DUPŠ

Katja Bolko

Organizatorici strokovnega posveta

Anica Kordež

Barbara Mesec Štular

Ravnatelj OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

Pavel Srečnik

Share Button