Jan 302019
 

Branko Šuštar, Podružnična šola in njene prednice pred 1958 / Subsidiary school and its predecessors before 1958, Šolska kronika, revija za zgodovino šolstva in vzgoje, Ljubljana, 2018, št. 3,  str. 7-21.

Podružnična šola je v našem šolstvu zanimiva in prepoznavna organizacijska šolska oblika, ki je starejša kot šest desetletij, ko je takšno poimenovanje niže organiziranih šol uvedla osnovnošolska zakonodaja leta 1958. Od tedaj zaznamuje podružnične šole pouk otrok v prvih šolskih letih, predvsem v kombiniranih oddelkih, in organizacijska povezanost z bližnjo večjo šolo. Toda že v avstrijskem obdobju so po letu 1869 poznali ekspoziture ali izpostavljene šole (nem. die Expositur oder Excurrendo-Station). V obdobju prve jugoslovanske države je šolski zakon 1929 uzakonil oblike pouka v zasilnih šolskih izpostavah, to je v šolskih stanicah, tj. postajah (s poukom po tri dni na teden) in v ambulatnih šolah (s krajšim polletnim poukom, a vse dni) za vsaj deset do dvajset šoloobveznih otrok. Tradicija naših  podružničnih šol, ki jih danes prizadevno povezuje Društvo učiteljev podružničnih šol, je tako stara vsaj 150 let.

 Posted by on 30. 1. 2019 at 20:48