Feb 102020
 

Spoštovani/e mentorji in mentorice gledaliških skupin podružničnih šol.

Zagotovo imate že pripravljene nove predstave, ki bi jih lahko pokazali tudi na našem festivalu. Ker nas vse vedno priganja čas in da vam zaradi tega ne uide rok za prijavo na festival, vas ponovno vabimo k sodelovanju, kajti rok za oddajo prijav je 15. Februar 2020. Se že veselimo novih predstav.

Razpisne pogoje in prijavnico nadete na povezavi: http://www.dups.si/razpis-in-prijavnica-za-gledalisko-srecanje-v-letu-2020/

 Posted by on 10. 2. 2020 at 17:52
Feb 092020
 

Spoštovane članice in člani DUPŠ!

Članici volilne komisije, imenovani na korespondenčni seji upravnega odbora dne  17. 1. 2020 vas obveščava, da bomo na 20. občnem zboru 18. aprila 2020 v Ovsišah izvedli volitve v organe DUPŠ-a.

Pozivava vas, da predlagate kandidatke/te za:

  • Upravni odbor, ki ga sestavlja devet članov (predsedni-k/ca, podpredsedni-k/ca, tajnica, blagajni-k/čarka, pet članov).     
  • Nadzorni odbor, ki ga sestavljajo trije člani.
  • Častno razsodišče, ki ga sestavljajo trije člani (in dva namestnika).
  • Komisijo za podelitev priznanj, ki jo sestavljajo štirje člani.

Dosedanje člane upravnega odbora poznate, seznam je objavljen tudi na naši spletni strani (http://www.dups.si/predstavitev-drustva/odbor/).

Predlogom za nove kandidate dodajte kontakt, da pridobimo njihova soglasja h kandidaturi.

Svoje mnenje sporočite tudi v primeru, da želite, naj ostane odbor v isti zasedbi.

Predloge za kandidature, kdo naj vodi društvo v naslednjih 4 letih, pošljite najkasneje do 10. marca 2020 na naslova: mojca.uranjek@guest.arnes.si ali tanya.vasle@gmail.com.

Pričakujeva vaše predloge in se vam zanje zahvaljujeva.

Mojca Uranjek, predsednica volilne komisije

Tanja Vasle, članica volilne komisije

 Posted by on 9. 2. 2020 at 17:23