Mar 052019
 

Meje nas povezujejo

PROGRAM 19. STROKOVNEGA POSVETA

OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, PŠ Sovodenj

Petek, 12. april 2019 na PŠ Sovodenj

ČAS in KRAJ VSEBINA SODELUJOČI

 

8.00 – 8.50

PŠ Sovodenj

zbiranje udeležencev,

ogled PŠ Sovodenj,

neformalno druženje

gostitelji,

udeleženci posveta,

gostje

9.00 – 10.15

kulturna dvorana v vasi

kulturni program,

pozdravni nagovori

 

učenci PŠ Sovodenj,

vodja PŠ Sovodenj,

ravnatelj,

lokalna skupnost,

predsednica DUPŠ,

Zavod RS za šolstvo,

MIZŠ

10.15 – 10.45

gasilska dvorana v vasi

odmor za neformalno druženje, prigrizek, kava

 

udeleženci posveta,

gostje

10.45 – 12.15

kulturna dvorana

1. del strokovnega posveta

Pogled na težave in načine pomoči učencem

udeleženci posveta,

predavateljica

Damjana Šmid

12.30 – 13.30

gasilska dvorana

odmor za kosilo

 

 

 

14.00 – 15.40

PŠ Sovodenj

2. del strokovnega posveta  – predstavitev strokovnih prispevkov učiteljev

(v 2 skupinah)

udeleženci posveta
15.40 – 16.00

PŠ Sovodenj – vas

odmor za neformalno druženje, prigrizek, kava, priprava na pohod udeleženci posveta
16.00 – 18.30

ob nekdanji rapalski meji

strokovna ekskurzija

»V zgodbe odete poti ob nekdanji rapalski meji«

 

udeleženci posveta,

učenci, TD Sovodenj – sekcija Kontrabant

(pohodni čevlji!)

18.45 – 19.30

kulturna dvorana

predstava gledališke skupine učiteljev podružničnih šol Smreka udeleženci posveta

 

19.40

gasilska dvorana

odmor za večerjo  

 

Za strokovno ekskurzijo ob nekdanji rapalski meji nujno potrebujete pohodne čevlje, primerna oblačila glede na vremensko napoved in temperature, nahrbtnik, tekočino (vodo), pri hoji navzgor in navzdol so lahko koristne tudi pohodne palice.

Sobota, 13. april 2019

ČAS in KRAJ VSEBINA SODELUJOČI 
8.00 – 8.50

PŠ Sovodenj

zbiranje udeležencev,

ogled PŠ Sovodenj,

neformalno druženje

gostitelji,

udeleženci posveta,

gostje

9.00 – 11.00

kulturna dvorana

kulturni program, vključno s

praznovanjem 80-letnice starega dela šolske stavbe,

pozdravni nagovori,

predstava gledališke skupine učiteljev podružničnih šol Smreka,

podelitev priznanj likovnega in literarnega natečaja,

podelitev priznanj DUPŠ

 

učenci PŠ Sovodenj,

vodja PŠ Sovodenj,

ravnatelj,

lokalna skupnost,

predsednica DUPŠ,

komisija za podeljevanje priznanj,

nagrajenci natečajev

z mentorji in/ali s starši,

krajani

11.15 – 11.45

gasilska dvorana

odmor za neformalno druženje, prigrizek, kava,

transfer

 
12.00 – 13.00

planinska koča na Ermanovcu

Odkrivamo zdrave in okusne darove narave: upokojeni gozdar Franc Miklavčič udeleženci posveta,

gozdar

13.00 – 13.45

planinska koča na Ermanovcu 

odmor za kosilo  
14.00 – 15.30

planinska koča na Ermanovcu

Občni zbor:

1. Poročilo predsednice,

    odborov, komisij in

    delovnih skupin.

2. Načrt dela – oblikovanje

    po skupinah.

3. Sprejem poročil delovnih 

    skupin in plan dela.

4. Članarina za leto 2019.

5. Aktualnosti.

6. Razno

člani DUPŠ

STROŠKI ZA UDELEŽENCE

PROGRAM CENA NAČIN PLAČILA
strokovni posvet –

petek, 12. 4. 2019

Kotizacija 35 € vključuje stroške organizacije, materiala in predavateljev. – po položnici na DUPŠ,

Zabukovica 142

3302 Griže,

kotizacija 2019

št. računa:

04752-0000253608

– po prejetem računu

NOČITVE:

Planinska koča na Ermanovcu,

Stara Oselica 71,

4225 Sovodenj

oskrbnik 051 256 881,

koča 05 997 28 33

(kliči v soboto ali nedeljo)

info@pd-sovodenj.si

 

 

 

 

Pri družinah učencev,

dogovor z učiteljico Milko,

031 769 121

 

Domačija Tešnak,

Hotavlje 17, 4224 Gorenja vas;                 041 419 031

info@apartmaji-hotavlje.si

 

Apartmaji Pri Boštjanovcu,

Hotavlje 34, 4224 Gorenja vas;                  031 389 306

info@turisticnakmetija.si

http://www.turisticnakmetija.si

 

 

Gostilna Lipan, Hotavlje 5,

4224 Gorenja vas,

04 518 13 10

info@gostilna-lipan.si

Nočitev na osebo 12 eur,

nočitev z zajtrkom 15,5 eur, + turistična taksa,

(Hribarjeva soba 3 postelje, od tega 1 pograd;

Citrarska soba 2 postelji,

soba Pod Štorom 2 postelji,

Vodniška soba 4 postelje,

Utrujena soba 1 postelja, vse ogrevane;

20 skupnih ležišč, neogr.).

 

 

brezplačno

 

 

 

Nočitev z zajtrkom v apartmajih z 2, 4 ali 6 posteljami, 20 eur na osebo + turistična taksa.

 

Samo nočitev:

-soba za 4 osebe, ločene postelje, 80 eur na sobo,

-soba za 2 osebi, ločene postelje, 45 eur na sobo,

+ turistična taksa.

 

Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi (ločene postelje), 85 eur na sobo,

+ turistična taksa.

individualno

 

naročilnica ali gotovina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naročilnica ali drugo plačilno sredstvo

 

 

 

 

naročilnica ali gotovina

 

 

 

 

 

 

naročilnica ali drugo plačilno sredstvo

Dodatna navodila in informacije dobite pri organizatorkah, tel. 031 769 121 – Milka Burnik, 04 519 50 09 – šola Sovodenj.

Program posveta 2019 v PDF obliki.

Feb 112019
 

Komisija za podeljevanje priznanj Društva učiteljev podružničnih šol objavlja na podlagi
26. člena Statuta Društva učiteljev podružničnih šol in 7. člena Pravilnika o podelitvi priznanj
Društva učiteljev podružničnih šol

JAVNI RAZPIS

priznanj Društva učiteljev podružničnih šol za leto 2018

 1. Naziv razpisovalca: Komisija za podelitev priznanj Društva učiteljev podružničnih šol
 1. Predmet javnega razpisa: predlogi za priznanja Društva učiteljev podružničnih šol
 1. Splošno o priznanjih:

Priznanja Društva učiteljev podružničnih šol se podeljujejo posameznikom, skupinam ali ustanovam za večletno uspešno delo v društvu, izjemen prispevek k prepoznavnosti in ugledu ter delovanju društva in/ali za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso na podružnicah.

Predlog za priznanje lahko podajo organizacije, skupine ali posamezniki. Predlagani kandidat mora podati pisno soglasje k prijavi. Organizacije, skupine ali posamezniki ne morejo predlagati samih sebe za pridobitev priznanja.

Priznanje lahko prejmejo posamezniki, ki ustrezajo merilom iz Pravilnika in so praviloma člani Društva učiteljev podružničnih šol.

Na predlog komisije podeli Društvo učiteljev podružničnih šol enkrat na leto do tri priznanja.

 1. Merila za dodelitev priznanj:

Nadpovprečno delo na področju podružničnih šol, ki se odraža kot:

 • izjemen prispevek k prepoznavnosti in ugledu ter delovanju DUPŠ:
  • večletno aktivno delo v organih društva;
  • pomembna podpora/pomoč pri izvajanju dejavnosti/nalog, ki opredeljujejo namen DUPŠ (5. člen);
 • odlično/izjemno strokovno delo na področju VI dejavnosti, ki jih izvajajo podružnice, matične šole oz. javni zavodi, ki se ukvarjajo z osnovnošolskim izobraževanjem na podružnicah:
  • ustvarjanje in razvijanje novega znanja na področju organizacije, vsebine, didaktike, učne tehnologije in drugih področij vzgojno-izobraževalnega dela;
  • uveljavljanje novosti, inovativnih prijemov, timskega dela, sodelovanja in demokratičnih odnosov;
  • spremljava in evalvacija lastnega dela, dela kolegov in drugih udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu;
 • odličen končni produkt, v obliki izvedene dejavnosti, poročila ali izdelka:
  • nova rešitev s področja organizacije, načrtovanja in uresničevanja kurikuluma;
  • organizacija in vodenje projekta, strokovne ekskurzije, terenskega in raziskovalnega dela, sejemske izobraževalne prireditve, strokovnega posveta itd.
  • učilo, učno sredstvo, spletna stran itd.
  • strokovno spopolnjevanje ali izobraževanje, npr. seminar, predavanje, strokovni posvet itd.
 1. Obvezne sestavine predloga za priznanje:
 • ime in priimek kandidata ali kandidatov, naslov stalnega bivališča, izobrazba in zaposlitev;
 • pisno utemeljitev predloga z dokazili;
 • osnovni podatki o predlagatelju: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, zaposlitev.
 1. Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj predlagatelji, najkasneje do 28. 2. 2019, pošljejo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov:

Jožica Vrtačnik, Komisija za podeljevanje priznanj Društva učiteljev podružničnih šol, Dole 25, 1273 Dole pri Litiji, s pripisom:

NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA PRIZNANJA DUPŠ.