Jan 072018
 
Share Button
 Posted by on 7. 1. 2018 at 16:57
Dec 222017
 

Share Button
 Posted by on 22. 12. 2017 at 6:15
Dec 072017
 

Prispevek naj bo napisan v slovenščini z urejevalnikom Word. Uporabite pisavo Times New Roman, velikost pisave 12, razmik med vrsticami 1,5.

Prispevek naj ne bo daljši kot 10 strani (vključno s tabelami, fotografijami, grafi, literaturo in viri). Besedilo naj bo brez fotografij. Fotografije naj bodo poslane v posebni mapi kot priponka. V natisnjeni verziji označite, kje in katera fotografija  naj bo vstavljena.

Povzetku, ki naj ne bo daljši od ene strani, dodajte naslednje podatke: naslov prispevka, ime in priimek avtorja, mesto zaposlitve, naslov elektronske pošte in telefonsko številko.

Povzetke prispevkov oddajte do 19.  januarja 2018. Pošljite jih po elektronski pošti na anica.kordez@guest.arnes.si Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. soban.matejasbarbara.stular@siol.net in v natisnjeni verziji na spodnji naslov.

Naslov prispevka naj bo napisan z velikimi tiskanimi črkami, morebitni podnaslovi z malimi tiskanimi črkami. Držite se poravnave levo. Navedite tudi število strani. Za citiranje in navajanje virov uporabljajte splošne standarde (APA). Oddani prispevki naj bodo ustrezno lektorirani.

NE POZABITE izpolniti prijavnico za predstavitev v obliki delavnice.

Prispevke bo pregledala strokovna komisija in ustrezne uvrstila v zbornik. Neustrezne bo zavrnila.

Vaš celoten prispevek pošljite po elektronskem mediju in v natisnjeni verziji (besedili morata biti identični) najkasneje do 16. februarja 2018 na naslov: OŠ STRAŽIŠČE Kranj, Šolska ulica 3 s pripisom »ZA STROKOVNI POSVET«.

Podblica, 30. 11. 2017

Organizatorici strokovnega posveta

Anica Kordež

Barbara Mesec Štular

Ravnatelj

Pavel Srečnik

Predsednica DUPŠ

Katja Bolko

Share Button
Nov 282017
 

Podružnične šole v mirnem, domačem okolju so izjemnega pomena za razvoj zdravih medsebojnih odnosov med otroki. Stkejo se najpomembnejše vezi med šolo in aktivnim življenjem v domačem kraju.

V manjših skupinah je vsak posameznik slišan in upoštevan pri oblikovanju vaške skupnosti. S tem se mu razvija občutek varnosti in pripadnosti. Na majhnih podružničnih šolah učenci vzdržujejo stik z naravo in ohranjajo tradicijo domačega kraja. Učenci sodelujejo na krajevnih prireditvah s petjem, plesom, recitacijami in dramsko igro. Šola je središče dogajanja, ki ohranja življenje in poseljenost podeželja. Ljubezen do domačega kraja se razvije v otroštvu in jo nosimo s seboj celo življenje.

Temo letošnjega posveta, NARAVNI DIDAKTIČNI MATERIAL, smo izbrali zato, ker želimo poudariti pomen uporabe naravnih materialov v didaktične namene. Bogastvo, ki ga nudi narava, lahko brez škode za okolje uporabimo kot učno sredstvo. Nudi nam toplino, ponuja širok spekter uporabe pri različnih predmetih.

Društvo učiteljev podružničnih šol – DUPŠ, ki je bilo ustanovljeno leta 2000 z namenom povezovanja le-teh, že nekaj let organizira različna izobraževanja, strokovne posvete o aktualnih temah, izmenjavo izkušenj ter strokovno sodelovanje z zamejstvom. Vsako leto se strokovni posvet in srečanje odvijata na drugi podružnični šoli, torej v različnih krajih Slovenije. Na ta način se naše delo predstavlja širši javnosti.

V okviru dvodnevnega strokovnega srečanja načrtujemo naslednje aktivnosti:

 • strokovni posvet na temo NARAVNI DIDAKTIČNI MATERIAL,
 • predstavitev prispevkov v obliki tematskih delavnic,
 • organizacijo likovnega natečaja,
 • organizacijo literarnega natečaja,
 • izdajo zbornika strokovnih prispevkov in biltena,
 • kulturno prireditev,
 • občni zbor,
 • nastop gledališke skupine učiteljev podružničnih šol SMREKA,
 • ogled naravnih znamenitosti v krajih gostujočih podružničnih šol.

Na strokovnem posvetu lahko sodelujete na različne načine:

 • s predstavitvijo prispevka v obliki delavnic,
 • z objavo prispevka v zborniku,
 • na otroškem gledališkem festivalu,
 • na likovnem natečaju,
 • na literarnem natečaju,
 • le kot slušatelj.

Za aktivno sodelovanje na posvetu se zaradi lažje organizacije prijavite najkasneje do 19. januarja 2018, prijavnica bo objavljena na spletni strani društva. Prijavi priložite tudi osnutek prispevka.

Prispevke, ki jih bomo objavili v zborniku, je potrebno oddati do 16. februarja 2018. Navodila za pisanje so objavljena na spletni strani društva. Prispevke bo pregledala in izbrala strokovna komisija.

Podrobnejše informacije dobite pri organizatoricah Anici Kordež, anica.kordez@guest.arnes.si (04 2503 618), in Barbari Mesec Štular, barbara.stular@siol.net (04 2506 670), ali pri ravnatelju Pavlu Srečniku (04 2700 320).

Prijavnica za udeležbo na posvetu bo na spletni strani društva objavljena kasneje. Za udeležence srečanja bodo organizirane nočitve v bližini posveta.

Z veseljem pričakujemo zanimive, uporabne prispevke in Vas lepo pozdravljamo.

Podblica, 20. 11. 2017

Organizatorici strokovnega posveta

Anica Kordež

Barbara Mesec Štular

Ravnatelj

Pavel Srečnik

Predsednica DUPŠ

Katja Bolko

Share Button
Nov 282017
 

Kratek opis teme

Les nas obdaja vsepovsod;  v naravi, v stanovanju in  v šoli. Je naš nepogrešljiv, topel spremljevalec, učitelj, igrača, naše bogastvo …

Bodite ustvarjalni, poigrajte se z mislimi, čustvi ter z besedami in napišite pesem, zgodbo, pravljico, uganko … Zgoraj navedene besede so vam lahko v pomoč, vi pa pustite domišljiji prosto pot.

Razpisni pogoji

Na natečaju lahko sodelujejo učenke in učenci od 1. do 9. razreda podružničnih šol.

Vsaka šola lahko pošlje največ 6 besedil. Besedila bo pregledala strokovna komisija.

S tem, ko učenci sodelujejo na natečaju, se strinjajo, da so njihova dela lahko javno objavljena. Poslanih del ne vračamo.

Kategorije:

KATEGORIJA UDELEŽENCI
A učenci 1. triletja
B učenci 2. triletja
C učenci 3. triletja

Oddaja izdelkov

Literarne prispevke opremite z naslednjimi podatki:

 • ime in priimek avtorja, razred, oddelek in starost,
 • naslov besedila,
 • ime in priimek mentorja,
 • točen naziv, polni naslov ter žig šole,
 • elektronski naslov šole oz. mentorja.

Izdelke pošljite najkasneje do petka, 16. februarja 2018, na naslov: OŠ STRAŽIŠČE KRANJ, Šolska ulica 3, 4000 KRANJ, s pripisom »literarni natečaj LES V ŽIVLJENJU«.

Najboljši trije prispevki iz vsake kategorije bodo nagrajeni in objavljeni v zborniku. 

Otvoritev razstave in podelitev priznanj bosta potekala v času strokovnega srečanja Društva učiteljev podružničnih šol, 20. in 21. aprila 2018, v PŠ Besnica, Videmce 12, 4201 Zg. Besnica.

Podrobnejše informacije dobite pri organizatoricah:

Anica Kordež, PŠ Podblica, tel. 04 2503 618, e-mail; anica.kordez@guest.arnes.si

in Barbara Mesec Štular, PŠ Besnica, tel. 04 2506 670, e-mail; barbara.stular@siol.net.

Podblica, 23. 11. 2017

Vodja strokovne komisije

Vlasta Bolko

Predsednica DUPŠ

Katja Bolko

Organizatorici strokovnega posveta

Anica Kordež

Barbara Mesec Štular

Ravnatelj OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

Pavel Srečnik

Share Button
Nov 282017
 

Kratek opis teme

Les nas obdaja vsepovsod; v naravi, v stanovanju in v šoli. Je naš nepogrešljiv, topel spremljevalec, učitelj, igrača, naše bogastvo …

Kako na vas vpliva sožitje življenja z lesom, uporaba pripomočkov, igranje z lesenimi igračami …

Kakšne bi bile te umetnine, če bi jih upodobil slikar, grafik, kipar?  Kako bi jih upodobili vi?

Bodite ustvarjalni in narišite, naslikajte našega spremljevalca z barvami ali v črno-belem svetu, ustvarite odtise ali slike na les.

 Razpisni pogoji

Na natečaju sodelujejo učenke in učenci od 1. do 9. razreda podružničnih šol. Likovne izdelke lahko izdelajo v vseh likovnih tehnikah, oblikovanih na ploskvi, v velikosti do 50 x 70 cm.

Vsaka šola lahko pošlje največ 6 likovnih del. Najboljše likovne izdelke bo izbrala strokovna komisija.

S tem, ko učenci sodelujejo na natečaju, se strinjajo, da so njihova dela lahko javno objavljena. Poslanih del ne vračamo.

Kategorije:

KATEGORIJA UDELEŽENCI
A učenci 1. triletja
B učenci 2. triletja
C učenci 3. triletja

Oddaja izdelkov

Na hrbtni strani likovnega dela s tiskanimi črkami napišite naslednje podatke:

 • ime in priimek avtorja, razred, oddelek in starost,
 • naslov likovnega dela,
 • ime in priimek mentorja,
 • točen naziv, polni naslov ter žig šole,
 • elektronski naslov šole oz. mentorja.

Izdelke pošljite najkasneje do petka, 16. februarja 2018, na naslov: OŠ STRAŽIŠČE KRANJ, Šolska ulica 3, 4000 Kranj, s pripisom »likovni natečaj LES V ŽIVLJENJU«. Izdelkov ne pošiljajte v tulcu.

Širši izbor likovnih del bomo razstavili, najboljši trije izdelki iz vsake kategorije pa bodo nagrajeni in objavljeni v zborniku.

Otvoritev razstave in podelitev priznanj bosta potekala v času strokovnega srečanja Društva učiteljev podružničnih šol, 20. in 21. aprila 2018, v PŠ Besnica, Videmce 12, 4201 Zg. Besnica.

Podrobnejše informacije dobite pri organizatoricah:

Anica Kordež, PŠ Podblica, tel. 04 2503 618, e-mail; anica.kordez@guest.arnes.si

in Barbara Mesec Štular, PŠ Besnica, tel. 04 2506 670, e-mail; barbara.stular@siol.net.

Podblica, 23. 11. 2017

Vodja strokovne komisije

Andreja Oblak Jamnik

Predsednica DUPŠ

Katja Bolko

Organizatorici strokovnega posveta

Anica Kordež

Barbara Mesec Štular

Ravnatelj OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

Pavel Srečnik

Share Button
Okt 062017
 

Takšno geslo je nosila včerajšnja razširjena seja Glavnega odbora SVIZ. Dogajanje na množičnem shodu izobraževalk in izobraževalcev je podrobno opisano in podprto z videovsebinami na Svizovi strani http://www.sviz.si/zahteve-so-povsem-jasne-izrazene-resno-in-odlocno/.
Preberite prispevek, oglejte si posnetke.

Share Button
 Posted by on 6. 10. 2017 at 6:31
Sep 192017
 

Meseca aprila 2018 bo v okviru 18. strokovnega posveta DUPŠ-a organizirano 10. gledališko srečanje podružničnih šol Slovenije.

Odvijalo se bo  17. oz. 18. aprila, na treh lokacijah, v organizaciji štirih šol:

 • OŠ Ivana Kavčiča, PŠ Mlinše in OŠ Toneta Okrogarja, PŠ Šentlambert,
 • OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, PŠ Ribno,
 • OŠ Rovte, PŠ Vrh Svetih Treh Kraljev.

Prijavnico objavimo na spletni strani v mesecu decembru.

Share Button
 Posted by on 19. 9. 2017 at 19:08